Arrangement
Aug
24
Havnekonferansen i Kristiansand
Havnekonferansen har i flere år blitt for avholdt for fulle hus, og gode tilbakemeldinger. I år er ingen unntak.
Aug
25
Strategiseminar, Norske Havner
Mer informasjon vil bli tilsendt medlemshavnene.
Aug
29
Sjølogistikk konferansen i Stavanger
Sjølogistikk konferansen arrangeres i Stavanger 29. august. Konferansen blir arrangert av Risavika Havn, Stavangerregionen Havn IKS, Sandnes Havn, Logistikkforeningen avd. Rogaland, NHO Transport og Logistikk Rogaland og Maritim Forum for Stavangerregionen
Sjekk ruter på:

Strategiseminar, Norske Havner

Aug
25
25.08.17 00:00
25.08.17 23:59
 
Mer informasjon vil bli tilsendt medlemshavnene.