Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Naturvernforbundet er positive til sjøtransport

Mar. 19 2013
Fagansvarlig for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, mener at sjøtransport kan avlaste veiene. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim er glad for at Naturvernforbundet fokuserer på sjøtransport, og viser til at vi trenger mer kunnskap om godsstrømmer.

I en nylig utgitt rapport fra Naturvernforbundet, "Godsfra Trailer til Tog" ser Naturvernforbundet på potensialet for å flytte godstransport fra vei til bane på strekningen Oslo – Trondheim.  Rapporten konkluderer at med store løft på banenettet, vil godstransport på strekket Østlandet – Midt-Norge kunne firedobles innen 2025.  

Rapporten fokuserer på jernbane, men rapportforfatter og fagleder for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz påpeker til Dagsavisen at godstransport på sjøen også vil spille en rolle i å avlaste veiene. – Det blir veldig langt med sjøtransport hvis gods fra Oslo skal fraktes rundt hele kysten til Trondheim eller videre nordover, men for gods fra kontinentet kan transport med skip innebære en stor avlastning for veinettet. Disse skipene kan ta turen direkte mot Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim ser med glede at Naturvernforbundet fokuserer på sjøtransporten. – Sjøveien ligger der og er ferdig til bruk. Det er viktig å tenke helhet, både der hvor bane og sjø møtes, og i direkte forbindelser fra Østen og kontinentet, og videre til Vest-Norge og Nord-Norge.

Regjeringen bevilget i fjor 25 millioner til mer kunnskap om godsstrømmer, noe som vil være svært nyttig for langsiktig transportplanlegging. Veiene er i ferd med å overfylles, og Norsk Havneforening forventer at Regjeringen gir gass når NTP foreligger. Miljøet trenger det.