Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Naturvernforbundet er positive til sjøtransport

Mar. 19 2013
Fagansvarlig for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, mener at sjøtransport kan avlaste veiene. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim er glad for at Naturvernforbundet fokuserer på sjøtransport, og viser til at vi trenger mer kunnskap om godsstrømmer.

I en nylig utgitt rapport fra Naturvernforbundet, "Godsfra Trailer til Tog" ser Naturvernforbundet på potensialet for å flytte godstransport fra vei til bane på strekningen Oslo – Trondheim.  Rapporten konkluderer at med store løft på banenettet, vil godstransport på strekket Østlandet – Midt-Norge kunne firedobles innen 2025.  

Rapporten fokuserer på jernbane, men rapportforfatter og fagleder for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz påpeker til Dagsavisen at godstransport på sjøen også vil spille en rolle i å avlaste veiene. – Det blir veldig langt med sjøtransport hvis gods fra Oslo skal fraktes rundt hele kysten til Trondheim eller videre nordover, men for gods fra kontinentet kan transport med skip innebære en stor avlastning for veinettet. Disse skipene kan ta turen direkte mot Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim ser med glede at Naturvernforbundet fokuserer på sjøtransporten. – Sjøveien ligger der og er ferdig til bruk. Det er viktig å tenke helhet, både der hvor bane og sjø møtes, og i direkte forbindelser fra Østen og kontinentet, og videre til Vest-Norge og Nord-Norge.

Regjeringen bevilget i fjor 25 millioner til mer kunnskap om godsstrømmer, noe som vil være svært nyttig for langsiktig transportplanlegging. Veiene er i ferd med å overfylles, og Norsk Havneforening forventer at Regjeringen gir gass når NTP foreligger. Miljøet trenger det.