Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nye EU-tall for havneaktivitet

Mar. 20 2013
Den totale vekten av varer håndtert av EUs havner økte med 2 prosent fra 2010 til 2011 i følge nye tall lagt fram av Eurostat i dag. Tallene for passasjertransport på sjøen viser en nedgang på 4 prosent i samme periode.

I Norge økte den totale vekten av varer håndtert med 2 % fra 2010 til 2011, i takt med EU.

I 2008 ble 3,9 milliarder tonn gods håndtert i EUs havner. I 2009 sank dette tallet med 12 prosent til 3,4 milliarder tonn. Mengden har så økt igjen fra 2010 til 3,7 milliarder tonn i 2011, men er fortsatt lavere enn i 2008.

Sjøtransport av passasjerer i EU har sunket fra 414 millioner passasjerer i 2007 til 385 millioner passasjerer i 2011. Fra 2010 til 2011 sank tallet for sjøtransport av passasjerer i EU med 4 prosent. I samme periode økte den internasjonale sjøtransporten av passasjerer i Norge med 4,3 prosent.  

Hele rapporten kan leses her. ​