Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Nye EU-tall for havneaktivitet

Mar. 20 2013
Den totale vekten av varer håndtert av EUs havner økte med 2 prosent fra 2010 til 2011 i følge nye tall lagt fram av Eurostat i dag. Tallene for passasjertransport på sjøen viser en nedgang på 4 prosent i samme periode.

I Norge økte den totale vekten av varer håndtert med 2 % fra 2010 til 2011, i takt med EU.

I 2008 ble 3,9 milliarder tonn gods håndtert i EUs havner. I 2009 sank dette tallet med 12 prosent til 3,4 milliarder tonn. Mengden har så økt igjen fra 2010 til 3,7 milliarder tonn i 2011, men er fortsatt lavere enn i 2008.

Sjøtransport av passasjerer i EU har sunket fra 414 millioner passasjerer i 2007 til 385 millioner passasjerer i 2011. Fra 2010 til 2011 sank tallet for sjøtransport av passasjerer i EU med 4 prosent. I samme periode økte den internasjonale sjøtransporten av passasjerer i Norge med 4,3 prosent.  

Hele rapporten kan leses her. ​