Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Nye EU-tall for havneaktivitet

Mar. 20 2013
Den totale vekten av varer håndtert av EUs havner økte med 2 prosent fra 2010 til 2011 i følge nye tall lagt fram av Eurostat i dag. Tallene for passasjertransport på sjøen viser en nedgang på 4 prosent i samme periode.

I Norge økte den totale vekten av varer håndtert med 2 % fra 2010 til 2011, i takt med EU.

I 2008 ble 3,9 milliarder tonn gods håndtert i EUs havner. I 2009 sank dette tallet med 12 prosent til 3,4 milliarder tonn. Mengden har så økt igjen fra 2010 til 3,7 milliarder tonn i 2011, men er fortsatt lavere enn i 2008.

Sjøtransport av passasjerer i EU har sunket fra 414 millioner passasjerer i 2007 til 385 millioner passasjerer i 2011. Fra 2010 til 2011 sank tallet for sjøtransport av passasjerer i EU med 4 prosent. I samme periode økte den internasjonale sjøtransporten av passasjerer i Norge med 4,3 prosent.  

Hele rapporten kan leses her. ​