Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Nye EU-tall for havneaktivitet

Mar. 20 2013
Den totale vekten av varer håndtert av EUs havner økte med 2 prosent fra 2010 til 2011 i følge nye tall lagt fram av Eurostat i dag. Tallene for passasjertransport på sjøen viser en nedgang på 4 prosent i samme periode.

I Norge økte den totale vekten av varer håndtert med 2 % fra 2010 til 2011, i takt med EU.

I 2008 ble 3,9 milliarder tonn gods håndtert i EUs havner. I 2009 sank dette tallet med 12 prosent til 3,4 milliarder tonn. Mengden har så økt igjen fra 2010 til 3,7 milliarder tonn i 2011, men er fortsatt lavere enn i 2008.

Sjøtransport av passasjerer i EU har sunket fra 414 millioner passasjerer i 2007 til 385 millioner passasjerer i 2011. Fra 2010 til 2011 sank tallet for sjøtransport av passasjerer i EU med 4 prosent. I samme periode økte den internasjonale sjøtransporten av passasjerer i Norge med 4,3 prosent.  

Hele rapporten kan leses her. ​