Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Nasjonal transportplan legges fram 12 april 2013

Apr. 03 2013
Regjeringen legger fram stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) fredag 12 april 2013.

​Nasjonal transportplan (NTP) legges fram 12 april 2012.

 

Link til Samferdselsdepartementets hjemmeside

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd.html?id=791