Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Rykende fersk NTP på agendaen når havne-Norge samles til fagseminar i Bergen

Apr. 15 2013
Norsk havneforenings årlige fagseminar gikk av stabelen 16.04.

Første halvdel av dag 1 gikk til innlegg og paneldebatt mellom politikere og deltakere. Sentrale tema var den ferske Nasjonale Transportplan, og Svoveldirektivet som trer i kraft i 2015. Deltakere var Stortingsrepresentant Lars Myraune (H), Statssekretær i Fiskeri og Kystdepartementet, Hugo Bjørnstad, Gruppeleder i Arbeiderpartiet Ruth Grung, og Arnt-Einar Litsheim, Direktør i Norsk Havneforening. Kystdirektør Kirsti Slotsvik leverte et innlegg om hva Kystverket skal satse på fremover.  

Andre halvdel av dagen var satt av til en rekke foredrag om tema som er viktige for havne-Norge. Først ute var Hans Kristian Haram fra SHortsea Promotion Centre som presenterte svoveldirektivet som trer i kraft i 2015, og hvordan det vil påvirke sjøtransporten. 

SIkkerhet var tema både hos Per K. Brekke, Avdelingsdirektør i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, som gikk gjennom Nasjonal Beredskapssplan, og hos Svein Kåre Aune, leder for Havneforeningens kontaktgruppe for ISPS, som presenterte kontaktgruppens arbeid. 

Magnus Stangeland fra Bergen Group holdt et innlegg om hvordan man lykkes med lobbyarbeid.

Til slutt ble ordensforskriften presentert av Arnt-Einar Litsheim, og Roar Johansen fra Havnealliansen. 

Dag 2, 17. april, går til parallelle seksjoner, delt inn i flere fagområder som havnene er opptatt av. 

Program fagseminaret.pdfProgram fagseminaret.pdf 

Tema:  havneforeningen