Aktuelt
17.01.18
Norconsult inn som assosiert medlem i Norske Havner

Norconsult er Norske Havners nyeste medlem. Rådgiverbedriften ble innmeldt som assosiert medlem i januar. -Det er blir spennende å ha med på laget, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
17.01.18
Hvordan vinne media? Nytt kurs med kameratrening

Hva gjør du når journalister tar kontakt? Hva sier du? Hvordan sier du det? Norske Havner arrangerer kurset Vinn Media i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig i Bergen og Omland havnevesen, Astrid Tomassen. ​
17.01.18
Transport og Logistikk 2018 - hold av dagene!

Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen stiller på Transport og Logistikk 2018, og arbeidet for årets konferanse som går av stabelen 22.-23 oktober på The Qube, Clarion Hotel Oslo Airport er allerede godt i gang. -Responsen etter fjorårets konferanse har vært veldig god, med over 40 forslag til både tema og foredragsholdere, melder prosjektleder Jo Eirik Frøise.
Sjekk ruter på:

Rykende fersk NTP på agendaen når havne-Norge samles til fagseminar i Bergen

Apr. 15 2013
Norsk havneforenings årlige fagseminar gikk av stabelen 16.04.

Første halvdel av dag 1 gikk til innlegg og paneldebatt mellom politikere og deltakere. Sentrale tema var den ferske Nasjonale Transportplan, og Svoveldirektivet som trer i kraft i 2015. Deltakere var Stortingsrepresentant Lars Myraune (H), Statssekretær i Fiskeri og Kystdepartementet, Hugo Bjørnstad, Gruppeleder i Arbeiderpartiet Ruth Grung, og Arnt-Einar Litsheim, Direktør i Norsk Havneforening. Kystdirektør Kirsti Slotsvik leverte et innlegg om hva Kystverket skal satse på fremover.  

Andre halvdel av dagen var satt av til en rekke foredrag om tema som er viktige for havne-Norge. Først ute var Hans Kristian Haram fra SHortsea Promotion Centre som presenterte svoveldirektivet som trer i kraft i 2015, og hvordan det vil påvirke sjøtransporten. 

SIkkerhet var tema både hos Per K. Brekke, Avdelingsdirektør i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, som gikk gjennom Nasjonal Beredskapssplan, og hos Svein Kåre Aune, leder for Havneforeningens kontaktgruppe for ISPS, som presenterte kontaktgruppens arbeid. 

Magnus Stangeland fra Bergen Group holdt et innlegg om hvordan man lykkes med lobbyarbeid.

Til slutt ble ordensforskriften presentert av Arnt-Einar Litsheim, og Roar Johansen fra Havnealliansen. 

Dag 2, 17. april, går til parallelle seksjoner, delt inn i flere fagområder som havnene er opptatt av. 

Program fagseminaret.pdfProgram fagseminaret.pdf 

Tema:  havneforeningen