Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Rykende fersk NTP på agendaen når havne-Norge samles til fagseminar i Bergen

Apr. 15 2013
Norsk havneforenings årlige fagseminar gikk av stabelen 16.04.

Første halvdel av dag 1 gikk til innlegg og paneldebatt mellom politikere og deltakere. Sentrale tema var den ferske Nasjonale Transportplan, og Svoveldirektivet som trer i kraft i 2015. Deltakere var Stortingsrepresentant Lars Myraune (H), Statssekretær i Fiskeri og Kystdepartementet, Hugo Bjørnstad, Gruppeleder i Arbeiderpartiet Ruth Grung, og Arnt-Einar Litsheim, Direktør i Norsk Havneforening. Kystdirektør Kirsti Slotsvik leverte et innlegg om hva Kystverket skal satse på fremover.  

Andre halvdel av dagen var satt av til en rekke foredrag om tema som er viktige for havne-Norge. Først ute var Hans Kristian Haram fra SHortsea Promotion Centre som presenterte svoveldirektivet som trer i kraft i 2015, og hvordan det vil påvirke sjøtransporten. 

SIkkerhet var tema både hos Per K. Brekke, Avdelingsdirektør i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, som gikk gjennom Nasjonal Beredskapssplan, og hos Svein Kåre Aune, leder for Havneforeningens kontaktgruppe for ISPS, som presenterte kontaktgruppens arbeid. 

Magnus Stangeland fra Bergen Group holdt et innlegg om hvordan man lykkes med lobbyarbeid.

Til slutt ble ordensforskriften presentert av Arnt-Einar Litsheim, og Roar Johansen fra Havnealliansen. 

Dag 2, 17. april, går til parallelle seksjoner, delt inn i flere fagområder som havnene er opptatt av. 

Program fagseminaret.pdfProgram fagseminaret.pdf 

Tema:  havneforeningen