Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Rykende fersk NTP på agendaen når havne-Norge samles til fagseminar i Bergen

Apr. 15 2013
Norsk havneforenings årlige fagseminar gikk av stabelen 16.04.

Første halvdel av dag 1 gikk til innlegg og paneldebatt mellom politikere og deltakere. Sentrale tema var den ferske Nasjonale Transportplan, og Svoveldirektivet som trer i kraft i 2015. Deltakere var Stortingsrepresentant Lars Myraune (H), Statssekretær i Fiskeri og Kystdepartementet, Hugo Bjørnstad, Gruppeleder i Arbeiderpartiet Ruth Grung, og Arnt-Einar Litsheim, Direktør i Norsk Havneforening. Kystdirektør Kirsti Slotsvik leverte et innlegg om hva Kystverket skal satse på fremover.  

Andre halvdel av dagen var satt av til en rekke foredrag om tema som er viktige for havne-Norge. Først ute var Hans Kristian Haram fra SHortsea Promotion Centre som presenterte svoveldirektivet som trer i kraft i 2015, og hvordan det vil påvirke sjøtransporten. 

SIkkerhet var tema både hos Per K. Brekke, Avdelingsdirektør i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, som gikk gjennom Nasjonal Beredskapssplan, og hos Svein Kåre Aune, leder for Havneforeningens kontaktgruppe for ISPS, som presenterte kontaktgruppens arbeid. 

Magnus Stangeland fra Bergen Group holdt et innlegg om hvordan man lykkes med lobbyarbeid.

Til slutt ble ordensforskriften presentert av Arnt-Einar Litsheim, og Roar Johansen fra Havnealliansen. 

Dag 2, 17. april, går til parallelle seksjoner, delt inn i flere fagområder som havnene er opptatt av. 

Program fagseminaret.pdfProgram fagseminaret.pdf 

Tema:  havneforeningen