Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Godsfergen i Samferdsel og Infrastruktur

Apr. 21 2013
Godsfergen, et konkret tiltak for å overføre last fra vei til sjø, får omtale i Samferdsel og Infrastruktur.

​Norsk Havneforening er en av initiativtakerne til prosjektet, som kan ses på som en videreføring av Velg Sjøveien. Det er et forskningsprosjekt som gjøres i samarbeid med NHO Logistikk og Transport, Nor Lines og Short Sea Promotion Centre. 

- Godsfergen er et veldig spennende prosjekt med potensiale til å ta fem millioner tonn av den lasten som i dag ruller på våre veier, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening til Samferdsel og Infrastruktur. 

Les hele artikkelen her. 

Se mer om Godsfergen-prosjektet på egne nettsider.​