Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Påmeldingen er nå åpen for Havnerettsseminar 19.06.

Apr. 22 2013
Seminaret arrangeres av Norsk Havneforening og NHO Logistikk og Transport. Påmeldingsfristen er 14. mai.
Seminaret tar sikte på å gi ansatte i norske havner kunnskap om havnearbeidernes fortrinnsrett til losse og lastearbeid og hvilken betydning det har for havnene.

Det blir også informert om ny sjølov som griper inn i havnenes ansvar for gods som ødelegges/tapes. I tillegg orienteres det om Incoterms  som er en del av kjøpsavtalen mellom kjøper og selger og hvor det ofte kan være uenighet om hvem som må dekke havnekostnader.


Det settes av tid til spørsmål.


Tema:  havneforeningen