Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Påmeldingen er nå åpen for Havnerettsseminar 19.06.

Apr. 22 2013
Seminaret arrangeres av Norsk Havneforening og NHO Logistikk og Transport. Påmeldingsfristen er 14. mai.
Seminaret tar sikte på å gi ansatte i norske havner kunnskap om havnearbeidernes fortrinnsrett til losse og lastearbeid og hvilken betydning det har for havnene.

Det blir også informert om ny sjølov som griper inn i havnenes ansvar for gods som ødelegges/tapes. I tillegg orienteres det om Incoterms  som er en del av kjøpsavtalen mellom kjøper og selger og hvor det ofte kan være uenighet om hvem som må dekke havnekostnader.


Det settes av tid til spørsmål.


Tema:  havneforeningen