Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Påmeldingen er nå åpen for Havnerettsseminar 19.06.

Apr. 22 2013
Seminaret arrangeres av Norsk Havneforening og NHO Logistikk og Transport. Påmeldingsfristen er 14. mai.
Seminaret tar sikte på å gi ansatte i norske havner kunnskap om havnearbeidernes fortrinnsrett til losse og lastearbeid og hvilken betydning det har for havnene.

Det blir også informert om ny sjølov som griper inn i havnenes ansvar for gods som ødelegges/tapes. I tillegg orienteres det om Incoterms  som er en del av kjøpsavtalen mellom kjøper og selger og hvor det ofte kan være uenighet om hvem som må dekke havnekostnader.


Det settes av tid til spørsmål.


Tema:  havneforeningen