Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Havneforeningen finner igjen flere av sine innspill i NTP

Apr. 24 2013
Etter nøye gjennomgang av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, finner Norsk Havneforening igjen flere av sine innspill.

Spesielt i Nærskipsfartstrategien, som Norsk Havneforening leverte innspill til sammen med flere andre aktører i Sjøtransportalliansen, er det flere av Havneforeningens innspill som er tatt med. 

NTP legger opp til utarbeidelse av en nærskipsfartsstrategi med tiltak som gjør det attraktivt for vareeiere og speditører å velge nærskipsfart og gir stimulanser til "nytt gods" på sjø. Strategien forventes konkretisert i løpet av 2013, og ordningen vil ligge innenfor rammen av 300 millioner per år. 

Havneforeningen, sammen med andre aktører, fremmet i sine innspill til en nærskipsfartstrategi som kan finnes her. Den inneholder konkrete forslag til insentivordninger rettet mot speditører og vareeiere og hadde en ramme på 150 millioner per år. 

En grundig oppstilling av innholdet i NTP satt opp mot Norsk Havneforenings innspill til nærskipsfartsstrategi er sendt til Norsk Havneforenings medlemmer.