Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Havneforeningen finner igjen flere av sine innspill i NTP

Apr. 24 2013
Etter nøye gjennomgang av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, finner Norsk Havneforening igjen flere av sine innspill.

Spesielt i Nærskipsfartstrategien, som Norsk Havneforening leverte innspill til sammen med flere andre aktører i Sjøtransportalliansen, er det flere av Havneforeningens innspill som er tatt med. 

NTP legger opp til utarbeidelse av en nærskipsfartsstrategi med tiltak som gjør det attraktivt for vareeiere og speditører å velge nærskipsfart og gir stimulanser til "nytt gods" på sjø. Strategien forventes konkretisert i løpet av 2013, og ordningen vil ligge innenfor rammen av 300 millioner per år. 

Havneforeningen, sammen med andre aktører, fremmet i sine innspill til en nærskipsfartstrategi som kan finnes her. Den inneholder konkrete forslag til insentivordninger rettet mot speditører og vareeiere og hadde en ramme på 150 millioner per år. 

En grundig oppstilling av innholdet i NTP satt opp mot Norsk Havneforenings innspill til nærskipsfartsstrategi er sendt til Norsk Havneforenings medlemmer.