Aktuelt
17.01.18
Norconsult inn som assosiert medlem i Norske Havner

Norconsult er Norske Havners nyeste medlem. Rådgiverbedriften ble innmeldt som assosiert medlem i januar. -Det er blir spennende å ha med på laget, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
17.01.18
Hvordan vinne media? Nytt kurs med kameratrening

Hva gjør du når journalister tar kontakt? Hva sier du? Hvordan sier du det? Norske Havner arrangerer kurset Vinn Media i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig i Bergen og Omland havnevesen, Astrid Tomassen. ​
17.01.18
Transport og Logistikk 2018 - hold av dagene!

Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen stiller på Transport og Logistikk 2018, og arbeidet for årets konferanse som går av stabelen 22.-23 oktober på The Qube, Clarion Hotel Oslo Airport er allerede godt i gang. -Responsen etter fjorårets konferanse har vært veldig god, med over 40 forslag til både tema og foredragsholdere, melder prosjektleder Jo Eirik Frøise.
Sjekk ruter på:

Havneforeningen finner igjen flere av sine innspill i NTP

Apr. 24 2013
Etter nøye gjennomgang av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, finner Norsk Havneforening igjen flere av sine innspill.

Spesielt i Nærskipsfartstrategien, som Norsk Havneforening leverte innspill til sammen med flere andre aktører i Sjøtransportalliansen, er det flere av Havneforeningens innspill som er tatt med. 

NTP legger opp til utarbeidelse av en nærskipsfartsstrategi med tiltak som gjør det attraktivt for vareeiere og speditører å velge nærskipsfart og gir stimulanser til "nytt gods" på sjø. Strategien forventes konkretisert i løpet av 2013, og ordningen vil ligge innenfor rammen av 300 millioner per år. 

Havneforeningen, sammen med andre aktører, fremmet i sine innspill til en nærskipsfartstrategi som kan finnes her. Den inneholder konkrete forslag til insentivordninger rettet mot speditører og vareeiere og hadde en ramme på 150 millioner per år. 

En grundig oppstilling av innholdet i NTP satt opp mot Norsk Havneforenings innspill til nærskipsfartsstrategi er sendt til Norsk Havneforenings medlemmer.