Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Havneforeningen finner igjen flere av sine innspill i NTP

Apr. 24 2013
Etter nøye gjennomgang av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, finner Norsk Havneforening igjen flere av sine innspill.

Spesielt i Nærskipsfartstrategien, som Norsk Havneforening leverte innspill til sammen med flere andre aktører i Sjøtransportalliansen, er det flere av Havneforeningens innspill som er tatt med. 

NTP legger opp til utarbeidelse av en nærskipsfartsstrategi med tiltak som gjør det attraktivt for vareeiere og speditører å velge nærskipsfart og gir stimulanser til "nytt gods" på sjø. Strategien forventes konkretisert i løpet av 2013, og ordningen vil ligge innenfor rammen av 300 millioner per år. 

Havneforeningen, sammen med andre aktører, fremmet i sine innspill til en nærskipsfartstrategi som kan finnes her. Den inneholder konkrete forslag til insentivordninger rettet mot speditører og vareeiere og hadde en ramme på 150 millioner per år. 

En grundig oppstilling av innholdet i NTP satt opp mot Norsk Havneforenings innspill til nærskipsfartsstrategi er sendt til Norsk Havneforenings medlemmer.