Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Havneforeningen finner igjen flere av sine innspill i NTP

Apr. 24 2013
Etter nøye gjennomgang av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, finner Norsk Havneforening igjen flere av sine innspill.

Spesielt i Nærskipsfartstrategien, som Norsk Havneforening leverte innspill til sammen med flere andre aktører i Sjøtransportalliansen, er det flere av Havneforeningens innspill som er tatt med. 

NTP legger opp til utarbeidelse av en nærskipsfartsstrategi med tiltak som gjør det attraktivt for vareeiere og speditører å velge nærskipsfart og gir stimulanser til "nytt gods" på sjø. Strategien forventes konkretisert i løpet av 2013, og ordningen vil ligge innenfor rammen av 300 millioner per år. 

Havneforeningen, sammen med andre aktører, fremmet i sine innspill til en nærskipsfartstrategi som kan finnes her. Den inneholder konkrete forslag til insentivordninger rettet mot speditører og vareeiere og hadde en ramme på 150 millioner per år. 

En grundig oppstilling av innholdet i NTP satt opp mot Norsk Havneforenings innspill til nærskipsfartsstrategi er sendt til Norsk Havneforenings medlemmer.