Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Sverige utreder konsekvenser av Svoveldirektivet

May. 01 2013
Den Svenske regjering har besluttet å utrede konsekvensene av Svoveldirektivet på kort og på lenger sikt.

 De vil blant annet se på hvordan transportmønstre i sjøfart og i andre transportformer vil kunne forandres som konsekvens av økte drivstoffpriser. Utredningen skal være klar i løpet av oktober 2013. 

Svoveldirektivet, som trer i kraft 1.1.2015, vil kunne få store konsekvenser sjøtransport. Direktivet setter begrensninger for andel svovel som er tillatt i drivstoff brukt i sjøtransport i SECA-området (som omfatter Nordsjøen og Østersjøen) til 0.1 vektprosent. For å møte det nye regelverket på kort sikt må skipene enten bruke diesel med lavere svovelinnhold, som er mer kostbart, eller installere scrubbere, som reduserer svovelinnholdet i utslippene. På lenger sikt er en overgang til LNG et alternativ. Uansett hva som velges vil overgangen til det nye regelverket være kostbar for rederiene.

Shortsea Promotion Centre har gjort noen utregninger: 

La oss se på en typisk sjøtransport fra Rotterdam til Oslofjorden av en 40 fots container. Dagens (28. februar) drivstoffpris for tungolje med svovel er USD 610/tonn, mens diesel med svovelinnhold under 0.1% koster USD 930/tonn. Dette utgjør en prisforskjell på kr 1825/tonn.

Et typisk skip som tar 800 TEU (400 FEU - dvs 40 fot container), forbrenner omtrent 1,4 tonn/time. På rundturen Rotterdam, Oslofjorden og retur via Kristiansand utgjør dette 93 tonn tungolje. Ekstrakostnaden på rundturen tilsvarer dermed omtrent kr 170.000. Antar vi en fyllingsgrad på skipet på 75 % utgjør dette kr 570/FEU per rundtur. Dette utgjør en økning på 8-10 % av transportkostnaden fra havneport til havnreport, det vil si inklusiv terminalhåndtering i havn i begge ender.

Konsekvensen av dette kan bli at godstransport til sjøs, som i utgangspunktet er miljøvinneren, mister konkurransefortrinn for vegtransport, som ikke har like strenge miljøkrav.