Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

Sverige utreder konsekvenser av Svoveldirektivet

May. 01 2013
Den Svenske regjering har besluttet å utrede konsekvensene av Svoveldirektivet på kort og på lenger sikt.

 De vil blant annet se på hvordan transportmønstre i sjøfart og i andre transportformer vil kunne forandres som konsekvens av økte drivstoffpriser. Utredningen skal være klar i løpet av oktober 2013. 

Svoveldirektivet, som trer i kraft 1.1.2015, vil kunne få store konsekvenser sjøtransport. Direktivet setter begrensninger for andel svovel som er tillatt i drivstoff brukt i sjøtransport i SECA-området (som omfatter Nordsjøen og Østersjøen) til 0.1 vektprosent. For å møte det nye regelverket på kort sikt må skipene enten bruke diesel med lavere svovelinnhold, som er mer kostbart, eller installere scrubbere, som reduserer svovelinnholdet i utslippene. På lenger sikt er en overgang til LNG et alternativ. Uansett hva som velges vil overgangen til det nye regelverket være kostbar for rederiene.

Shortsea Promotion Centre har gjort noen utregninger: 

La oss se på en typisk sjøtransport fra Rotterdam til Oslofjorden av en 40 fots container. Dagens (28. februar) drivstoffpris for tungolje med svovel er USD 610/tonn, mens diesel med svovelinnhold under 0.1% koster USD 930/tonn. Dette utgjør en prisforskjell på kr 1825/tonn.

Et typisk skip som tar 800 TEU (400 FEU - dvs 40 fot container), forbrenner omtrent 1,4 tonn/time. På rundturen Rotterdam, Oslofjorden og retur via Kristiansand utgjør dette 93 tonn tungolje. Ekstrakostnaden på rundturen tilsvarer dermed omtrent kr 170.000. Antar vi en fyllingsgrad på skipet på 75 % utgjør dette kr 570/FEU per rundtur. Dette utgjør en økning på 8-10 % av transportkostnaden fra havneport til havnreport, det vil si inklusiv terminalhåndtering i havn i begge ender.

Konsekvensen av dette kan bli at godstransport til sjøs, som i utgangspunktet er miljøvinneren, mister konkurransefortrinn for vegtransport, som ikke har like strenge miljøkrav.