Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

​2002 Aten-konvensjonen innføres i sjøloven

May. 01 2013
Hensikten med Aten-konvensjonen er å styrke passasjerers erstatningsrettslige vern.

 Det blir blant annet innført et krav om obligatorisk ansvarsforsikring. Endringene i sjøloven går lenger enn minimumsforpliktelsen i Aten-konvensjonen. Mens den opprinnelige forordningen gjelder internasjonal passasjertransport og innenriks passasjertrafikk med skip av klasse A og B, vil de nye reglene anvendes på all innenriks passasjertransport. For skip som ikke er omfattet av klasse A og B gjøres det unntak for reders mulige medansvar for terrorhendelser og unntak fra forsikringsregimet som konvensjonen gir anvisning på. Det foreslås likevel et legalkrav om ansvarsforsikring.

Les mer om lovendringen her. ​