Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

​2002 Aten-konvensjonen innføres i sjøloven

May. 01 2013
Hensikten med Aten-konvensjonen er å styrke passasjerers erstatningsrettslige vern.

 Det blir blant annet innført et krav om obligatorisk ansvarsforsikring. Endringene i sjøloven går lenger enn minimumsforpliktelsen i Aten-konvensjonen. Mens den opprinnelige forordningen gjelder internasjonal passasjertransport og innenriks passasjertrafikk med skip av klasse A og B, vil de nye reglene anvendes på all innenriks passasjertransport. For skip som ikke er omfattet av klasse A og B gjøres det unntak for reders mulige medansvar for terrorhendelser og unntak fra forsikringsregimet som konvensjonen gir anvisning på. Det foreslås likevel et legalkrav om ansvarsforsikring.

Les mer om lovendringen her. ​