Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

​2002 Aten-konvensjonen innføres i sjøloven

May. 01 2013
Hensikten med Aten-konvensjonen er å styrke passasjerers erstatningsrettslige vern.

 Det blir blant annet innført et krav om obligatorisk ansvarsforsikring. Endringene i sjøloven går lenger enn minimumsforpliktelsen i Aten-konvensjonen. Mens den opprinnelige forordningen gjelder internasjonal passasjertransport og innenriks passasjertrafikk med skip av klasse A og B, vil de nye reglene anvendes på all innenriks passasjertransport. For skip som ikke er omfattet av klasse A og B gjøres det unntak for reders mulige medansvar for terrorhendelser og unntak fra forsikringsregimet som konvensjonen gir anvisning på. Det foreslås likevel et legalkrav om ansvarsforsikring.

Les mer om lovendringen her. ​