Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

​2002 Aten-konvensjonen innføres i sjøloven

May. 01 2013
Hensikten med Aten-konvensjonen er å styrke passasjerers erstatningsrettslige vern.

 Det blir blant annet innført et krav om obligatorisk ansvarsforsikring. Endringene i sjøloven går lenger enn minimumsforpliktelsen i Aten-konvensjonen. Mens den opprinnelige forordningen gjelder internasjonal passasjertransport og innenriks passasjertrafikk med skip av klasse A og B, vil de nye reglene anvendes på all innenriks passasjertransport. For skip som ikke er omfattet av klasse A og B gjøres det unntak for reders mulige medansvar for terrorhendelser og unntak fra forsikringsregimet som konvensjonen gir anvisning på. Det foreslås likevel et legalkrav om ansvarsforsikring.

Les mer om lovendringen her. ​