Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i åpen høring om NTP 2014 - 2023

May. 02 2013
Norsk Havneforening gav i dag sine kommentarer til Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 i åpen høring for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Rådgivere Johanne Solheim og Erling Sæther presenterte Norsk Havneforenings kommentarer til NTP for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Norsk Havneforening påpekte at flere av forslagene fra Sjøtransportalliansens forslag til Nærskipsfartstrategi lå i NTP. Blant annet blir 300 millioner kroner årlig blir satt av til: 

  • Investeringsstøtte til utpekte havner;
  • Tilskudd til havner som samarbeider regionalt for å bygge volumknutepunkter;
  • En incentivordning til vareeiere og speditører som ønsker å flytte gods fra vei til sjø;
  • En større kartlegging av varestrømmene som kan tenkes å flyttes til sjøtransport. 
Regjeringens nærskipsfartstrategi forventes i løpet av 2013. I den åpne høringen tok Havneforeningen opp viktigheten av å invitere næringsaktørene, de som sitter på godset, til å delta i utformingen av godsstrategien og varestømsanalysen. 

I tillegg påpekte havneforeningen Svoveldirektivets konsekvenser for sjøtransportens konkurranseevne. Her en større utredning av konsekvenser ved direktivet etterspurt. 

Les hele høringsbrevet her: