Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i åpen høring om NTP 2014 - 2023

May. 02 2013
Norsk Havneforening gav i dag sine kommentarer til Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 i åpen høring for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Rådgivere Johanne Solheim og Erling Sæther presenterte Norsk Havneforenings kommentarer til NTP for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Norsk Havneforening påpekte at flere av forslagene fra Sjøtransportalliansens forslag til Nærskipsfartstrategi lå i NTP. Blant annet blir 300 millioner kroner årlig blir satt av til: 

  • Investeringsstøtte til utpekte havner;
  • Tilskudd til havner som samarbeider regionalt for å bygge volumknutepunkter;
  • En incentivordning til vareeiere og speditører som ønsker å flytte gods fra vei til sjø;
  • En større kartlegging av varestrømmene som kan tenkes å flyttes til sjøtransport. 
Regjeringens nærskipsfartstrategi forventes i løpet av 2013. I den åpne høringen tok Havneforeningen opp viktigheten av å invitere næringsaktørene, de som sitter på godset, til å delta i utformingen av godsstrategien og varestømsanalysen. 

I tillegg påpekte havneforeningen Svoveldirektivets konsekvenser for sjøtransportens konkurranseevne. Her en større utredning av konsekvenser ved direktivet etterspurt. 

Les hele høringsbrevet her: