Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i åpen høring om NTP 2014 - 2023

May. 02 2013
Norsk Havneforening gav i dag sine kommentarer til Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 i åpen høring for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Rådgivere Johanne Solheim og Erling Sæther presenterte Norsk Havneforenings kommentarer til NTP for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Norsk Havneforening påpekte at flere av forslagene fra Sjøtransportalliansens forslag til Nærskipsfartstrategi lå i NTP. Blant annet blir 300 millioner kroner årlig blir satt av til: 

  • Investeringsstøtte til utpekte havner;
  • Tilskudd til havner som samarbeider regionalt for å bygge volumknutepunkter;
  • En incentivordning til vareeiere og speditører som ønsker å flytte gods fra vei til sjø;
  • En større kartlegging av varestrømmene som kan tenkes å flyttes til sjøtransport. 
Regjeringens nærskipsfartstrategi forventes i løpet av 2013. I den åpne høringen tok Havneforeningen opp viktigheten av å invitere næringsaktørene, de som sitter på godset, til å delta i utformingen av godsstrategien og varestømsanalysen. 

I tillegg påpekte havneforeningen Svoveldirektivets konsekvenser for sjøtransportens konkurranseevne. Her en større utredning av konsekvenser ved direktivet etterspurt. 

Les hele høringsbrevet her: