Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i åpen høring om NTP 2014 - 2023

May. 02 2013
Norsk Havneforening gav i dag sine kommentarer til Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 i åpen høring for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Rådgivere Johanne Solheim og Erling Sæther presenterte Norsk Havneforenings kommentarer til NTP for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Norsk Havneforening påpekte at flere av forslagene fra Sjøtransportalliansens forslag til Nærskipsfartstrategi lå i NTP. Blant annet blir 300 millioner kroner årlig blir satt av til: 

  • Investeringsstøtte til utpekte havner;
  • Tilskudd til havner som samarbeider regionalt for å bygge volumknutepunkter;
  • En incentivordning til vareeiere og speditører som ønsker å flytte gods fra vei til sjø;
  • En større kartlegging av varestrømmene som kan tenkes å flyttes til sjøtransport. 
Regjeringens nærskipsfartstrategi forventes i løpet av 2013. I den åpne høringen tok Havneforeningen opp viktigheten av å invitere næringsaktørene, de som sitter på godset, til å delta i utformingen av godsstrategien og varestømsanalysen. 

I tillegg påpekte havneforeningen Svoveldirektivets konsekvenser for sjøtransportens konkurranseevne. Her en større utredning av konsekvenser ved direktivet etterspurt. 

Les hele høringsbrevet her: