Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Stor enighet om Losutvalgets innstilling

Jun. 09 2013
Losutvalget som ble oppnevnt i mars 2012 la i dag fram sin innstilling (NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet) om den fremtidige lostjenesten. Stor grad av enighet i utvalget om de grep som bør foretas.

​Losutvalget ved utvalgsleder Bjørn Solbakken overleverte i dag NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk til Statsråd Lisbeth Berg-Hansen.


I sin redegjørelse fremhevet Solbakken utvalgets anbefaling om en ny og differensiert farledsordning som innebærer en forenkling for sjøtransporten. Videre foreslås det at lostjenesten omorganiseres og at det skilles organisatorisk mellom den operative delen og forvaltningsoppgaver.

En anbefaler videre at tilbringertjenesten, som etter utvalgets oppfatning er en støttetjeneste, settes ut på anbud.

bilde utvalgsleder lostjenesten 100613.jpg

Bilde av utvalgsleder Bjørn Solbakken

 

Mer informasjon om innstillingen og NOUen vil senere bli lagt ut på Fiskeri- og kystdepartementet hjemmeside; http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257

Norsk Havneforening har vært sterkt involvert i utvalgets arbeid ved at både Paal Waage fra Oslo Havn KF og Ingvar Mathisen fra Bodø havn KF har sittet i utvalget. Paal Waage fremhever viktigheten av det skille som nå foreslås mellom drift og forvaltning.

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen poengterte den tyngden NOUen har ved at det er et samlet utvalg som står bak den. NOUen vil nå bli sendt på en 3 måneders høring før Regjeringen behandler saken videre.

Utvalget har gjort en god og grundig jobb. Det at det er et samlet utvalg som står bak hovedgrepene er veldig positivt for om vi lykkes med å modernisere og få en mer kostnadseffektiv lostjeneste, sier direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening. Vi vil nå gå gjennom innstillingen mer grundig med sikte på å avgi en høringsuttalelse over sommeren, sier Litsheim.

Los-tjenesten er et av flere områder vi har fokus på for å styrke sjøtransportens konkurransedyktighet, sier han videre. Selv om vi har vært godt representert i utvalget vil vi involverere våre medlemshavner i det som skal bli vårt høringssvar.