Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Stor enighet om Losutvalgets innstilling

Jun. 09 2013
Losutvalget som ble oppnevnt i mars 2012 la i dag fram sin innstilling (NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet) om den fremtidige lostjenesten. Stor grad av enighet i utvalget om de grep som bør foretas.

​Losutvalget ved utvalgsleder Bjørn Solbakken overleverte i dag NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk til Statsråd Lisbeth Berg-Hansen.


I sin redegjørelse fremhevet Solbakken utvalgets anbefaling om en ny og differensiert farledsordning som innebærer en forenkling for sjøtransporten. Videre foreslås det at lostjenesten omorganiseres og at det skilles organisatorisk mellom den operative delen og forvaltningsoppgaver.

En anbefaler videre at tilbringertjenesten, som etter utvalgets oppfatning er en støttetjeneste, settes ut på anbud.

bilde utvalgsleder lostjenesten 100613.jpg

Bilde av utvalgsleder Bjørn Solbakken

 

Mer informasjon om innstillingen og NOUen vil senere bli lagt ut på Fiskeri- og kystdepartementet hjemmeside; http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257

Norsk Havneforening har vært sterkt involvert i utvalgets arbeid ved at både Paal Waage fra Oslo Havn KF og Ingvar Mathisen fra Bodø havn KF har sittet i utvalget. Paal Waage fremhever viktigheten av det skille som nå foreslås mellom drift og forvaltning.

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen poengterte den tyngden NOUen har ved at det er et samlet utvalg som står bak den. NOUen vil nå bli sendt på en 3 måneders høring før Regjeringen behandler saken videre.

Utvalget har gjort en god og grundig jobb. Det at det er et samlet utvalg som står bak hovedgrepene er veldig positivt for om vi lykkes med å modernisere og få en mer kostnadseffektiv lostjeneste, sier direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening. Vi vil nå gå gjennom innstillingen mer grundig med sikte på å avgi en høringsuttalelse over sommeren, sier Litsheim.

Los-tjenesten er et av flere områder vi har fokus på for å styrke sjøtransportens konkurransedyktighet, sier han videre. Selv om vi har vært godt representert i utvalget vil vi involverere våre medlemshavner i det som skal bli vårt høringssvar.