Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforenings første eierskapskonferanse gjennomført

Jun. 11 2013
Mandag fant foreningens første Eierskapskonferanse sted på Brattøra i Trondheim.

Havnestyrer, havneledelse og lokalpolitikere var invitert til konferansen, som skulle sette fokus på eierrollen i havnene. 

Wollert Krohn-Hansen, daglig leder i Trondheim Havn holdt det første foredraget på konferansen, "Trondheim Havn IKS - En havn, flere fylker". Her fortalte han blant annet om sammenslåingsprosessen som havnen har hatt til å bli en havn som spenner over to fylker, og er eid av 11 kommuner.  

Krohn-Hansen ble etterfulgt av Bernt Stilluf Karslen, styreleder i Oslo Havn, som holdt en presentasjon om Fjordbyvedtaket i Oslo, og om hvilken rolle havnestyret har hatt i byutviklingsarbeidet der. Begge havnepresentasjonene skapte diskusjoner om eierforhold og rollefordeling blant publikum. 

Etter en pause kom Knut Eriksmoen, direktør i DB Schenker på talerstoleh. Han presenterte speditørens syn på sjøtransport, og gav sine innspill til Velg Sjøveien-kampanjen. Eriksmoen mente blant annet at man må markedsføre miljøfordelen ved sjøtransport enda tyngre, og at man må bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene. 

Til slutt fikk deltakerne et foredrag fra advokat Brynjar Østgård; "Havnekapitalen - Hva den er og hva den kan brukes til". Han var blant annet inne på forskjellige tolkninger av "havneformål" i forbindelse med hva havnekassen kan brukes til. Andre halvdel av konferansen skapte også engasjement blant publikum.  

- Det er alltid spennende å arrangere noe for første gang, sier Johanne Solheim, rådgiver i Norsk Havneforening. - Dette arrangementet ble til på grunn av et ønske i foreningen om å øke fokus på eierrollen i havnene. Det er ikke så mange andre arenaer hvor akkurat denne gruppen møtes - så her er det muligheter for utvikling.