Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforenings første eierskapskonferanse gjennomført

Jun. 11 2013
Mandag fant foreningens første Eierskapskonferanse sted på Brattøra i Trondheim.

Havnestyrer, havneledelse og lokalpolitikere var invitert til konferansen, som skulle sette fokus på eierrollen i havnene. 

Wollert Krohn-Hansen, daglig leder i Trondheim Havn holdt det første foredraget på konferansen, "Trondheim Havn IKS - En havn, flere fylker". Her fortalte han blant annet om sammenslåingsprosessen som havnen har hatt til å bli en havn som spenner over to fylker, og er eid av 11 kommuner.  

Krohn-Hansen ble etterfulgt av Bernt Stilluf Karslen, styreleder i Oslo Havn, som holdt en presentasjon om Fjordbyvedtaket i Oslo, og om hvilken rolle havnestyret har hatt i byutviklingsarbeidet der. Begge havnepresentasjonene skapte diskusjoner om eierforhold og rollefordeling blant publikum. 

Etter en pause kom Knut Eriksmoen, direktør i DB Schenker på talerstoleh. Han presenterte speditørens syn på sjøtransport, og gav sine innspill til Velg Sjøveien-kampanjen. Eriksmoen mente blant annet at man må markedsføre miljøfordelen ved sjøtransport enda tyngre, og at man må bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene. 

Til slutt fikk deltakerne et foredrag fra advokat Brynjar Østgård; "Havnekapitalen - Hva den er og hva den kan brukes til". Han var blant annet inne på forskjellige tolkninger av "havneformål" i forbindelse med hva havnekassen kan brukes til. Andre halvdel av konferansen skapte også engasjement blant publikum.  

- Det er alltid spennende å arrangere noe for første gang, sier Johanne Solheim, rådgiver i Norsk Havneforening. - Dette arrangementet ble til på grunn av et ønske i foreningen om å øke fokus på eierrollen i havnene. Det er ikke så mange andre arenaer hvor akkurat denne gruppen møtes - så her er det muligheter for utvikling.