Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforenings første eierskapskonferanse gjennomført

Jun. 11 2013
Mandag fant foreningens første Eierskapskonferanse sted på Brattøra i Trondheim.

Havnestyrer, havneledelse og lokalpolitikere var invitert til konferansen, som skulle sette fokus på eierrollen i havnene. 

Wollert Krohn-Hansen, daglig leder i Trondheim Havn holdt det første foredraget på konferansen, "Trondheim Havn IKS - En havn, flere fylker". Her fortalte han blant annet om sammenslåingsprosessen som havnen har hatt til å bli en havn som spenner over to fylker, og er eid av 11 kommuner.  

Krohn-Hansen ble etterfulgt av Bernt Stilluf Karslen, styreleder i Oslo Havn, som holdt en presentasjon om Fjordbyvedtaket i Oslo, og om hvilken rolle havnestyret har hatt i byutviklingsarbeidet der. Begge havnepresentasjonene skapte diskusjoner om eierforhold og rollefordeling blant publikum. 

Etter en pause kom Knut Eriksmoen, direktør i DB Schenker på talerstoleh. Han presenterte speditørens syn på sjøtransport, og gav sine innspill til Velg Sjøveien-kampanjen. Eriksmoen mente blant annet at man må markedsføre miljøfordelen ved sjøtransport enda tyngre, og at man må bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene. 

Til slutt fikk deltakerne et foredrag fra advokat Brynjar Østgård; "Havnekapitalen - Hva den er og hva den kan brukes til". Han var blant annet inne på forskjellige tolkninger av "havneformål" i forbindelse med hva havnekassen kan brukes til. Andre halvdel av konferansen skapte også engasjement blant publikum.  

- Det er alltid spennende å arrangere noe for første gang, sier Johanne Solheim, rådgiver i Norsk Havneforening. - Dette arrangementet ble til på grunn av et ønske i foreningen om å øke fokus på eierrollen i havnene. Det er ikke så mange andre arenaer hvor akkurat denne gruppen møtes - så her er det muligheter for utvikling.