Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Svenskene klarer det - debattinnlegg om sjø og bane i Dagens Næringsliv

Jun. 11 2013
Onsdag (12.06.13) publiserte Dagens Næringsliv et debattinnlegg av direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim.

I debattinnlegget tok Litsheim opp sjøtransport og omlastningsmuligheter mellom sjø og bane. Denne formen for intermodalitet reduserer belastningen på veinettet i bynære områder, påpeker Litsheum. Han viser til at Sverige klarer det. I Göteborg går for eksempel 40% av godset direkte mellom båt og bane. I Norge har vi kun noen få eksempler på intermodalitet. I Narvik havn går malmtransport fra Sverige rett fra bane til skip. I Drammen Havn blir 50% av bilene inn til Norge transportert fra skip til bane i havnen. I Bodø Havn blir containerne flyttet fra båt til bane.  

Litsheim påpekte i innlegget viktigheten av at norske havner sikres bedre rammevilkår, bl.a. plass og utvidelsesmuligheter til å anlegge gode løsninger for sømfri omlastning mellom sjø og bane. 

Last her opp Litsheims opprinnelige tekst: 

2013_03_21_kronikk NTP_gods fra vei til sjø og bane.pdfNTP_gods fra vei til sjø og bane.pdf ​