Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Svenskene klarer det - debattinnlegg om sjø og bane i Dagens Næringsliv

Jun. 11 2013
Onsdag (12.06.13) publiserte Dagens Næringsliv et debattinnlegg av direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim.

I debattinnlegget tok Litsheim opp sjøtransport og omlastningsmuligheter mellom sjø og bane. Denne formen for intermodalitet reduserer belastningen på veinettet i bynære områder, påpeker Litsheum. Han viser til at Sverige klarer det. I Göteborg går for eksempel 40% av godset direkte mellom båt og bane. I Norge har vi kun noen få eksempler på intermodalitet. I Narvik havn går malmtransport fra Sverige rett fra bane til skip. I Drammen Havn blir 50% av bilene inn til Norge transportert fra skip til bane i havnen. I Bodø Havn blir containerne flyttet fra båt til bane.  

Litsheim påpekte i innlegget viktigheten av at norske havner sikres bedre rammevilkår, bl.a. plass og utvidelsesmuligheter til å anlegge gode løsninger for sømfri omlastning mellom sjø og bane. 

Last her opp Litsheims opprinnelige tekst: 

2013_03_21_kronikk NTP_gods fra vei til sjø og bane.pdfNTP_gods fra vei til sjø og bane.pdf ​