Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Svenskene klarer det - debattinnlegg om sjø og bane i Dagens Næringsliv

Jun. 11 2013
Onsdag (12.06.13) publiserte Dagens Næringsliv et debattinnlegg av direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim.

I debattinnlegget tok Litsheim opp sjøtransport og omlastningsmuligheter mellom sjø og bane. Denne formen for intermodalitet reduserer belastningen på veinettet i bynære områder, påpeker Litsheum. Han viser til at Sverige klarer det. I Göteborg går for eksempel 40% av godset direkte mellom båt og bane. I Norge har vi kun noen få eksempler på intermodalitet. I Narvik havn går malmtransport fra Sverige rett fra bane til skip. I Drammen Havn blir 50% av bilene inn til Norge transportert fra skip til bane i havnen. I Bodø Havn blir containerne flyttet fra båt til bane.  

Litsheim påpekte i innlegget viktigheten av at norske havner sikres bedre rammevilkår, bl.a. plass og utvidelsesmuligheter til å anlegge gode løsninger for sømfri omlastning mellom sjø og bane. 

Last her opp Litsheims opprinnelige tekst: 

2013_03_21_kronikk NTP_gods fra vei til sjø og bane.pdfNTP_gods fra vei til sjø og bane.pdf ​