Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Innstilling om NTP til Stortinget

Jun. 11 2013
​Transport og kommunikasjonskommiteen la tirsdag frem sin innstilling om NTP til Stortinget.

- Innstillingen kommer ikke med så mye nytt, men vi ser at Transport og Kommunikasjonskommiteen har hørt på oss og næringen på noen viktige punkter, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. Vi vil fortsette å følge arbeidet med NTP, og fremme våre meninger der det gjelder. I denne innstillingen var det også svært interessant å se opposisjonens innspill, som kan få betydning etter valget i høst. 

Norsk Havneforening var i vår invitert til en åpen høring om NTP på stortingetEtt av innspillene foreningen hadde da var at det var viktig å få næringsaktørene, altså de som sitter på godset, med i utformingen av nærskipsfartstrategien og i den planlagte brede varestømsanalysen. Transportkomiteen ser ut til å ha hørt på foreningen og næringen, og kommer i innstillingen med følgende forslag: 

Stortinget ber regjeringen starte et offentlig-privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Saken skal behandles på stortinget den 18. juni.

Tema:  NTP