Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Innstilling om NTP til Stortinget

Jun. 11 2013
​Transport og kommunikasjonskommiteen la tirsdag frem sin innstilling om NTP til Stortinget.

- Innstillingen kommer ikke med så mye nytt, men vi ser at Transport og Kommunikasjonskommiteen har hørt på oss og næringen på noen viktige punkter, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. Vi vil fortsette å følge arbeidet med NTP, og fremme våre meninger der det gjelder. I denne innstillingen var det også svært interessant å se opposisjonens innspill, som kan få betydning etter valget i høst. 

Norsk Havneforening var i vår invitert til en åpen høring om NTP på stortingetEtt av innspillene foreningen hadde da var at det var viktig å få næringsaktørene, altså de som sitter på godset, med i utformingen av nærskipsfartstrategien og i den planlagte brede varestømsanalysen. Transportkomiteen ser ut til å ha hørt på foreningen og næringen, og kommer i innstillingen med følgende forslag: 

Stortinget ber regjeringen starte et offentlig-privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Saken skal behandles på stortinget den 18. juni.

Tema:  NTP