Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Innstilling om NTP til Stortinget

Jun. 11 2013
​Transport og kommunikasjonskommiteen la tirsdag frem sin innstilling om NTP til Stortinget.

- Innstillingen kommer ikke med så mye nytt, men vi ser at Transport og Kommunikasjonskommiteen har hørt på oss og næringen på noen viktige punkter, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. Vi vil fortsette å følge arbeidet med NTP, og fremme våre meninger der det gjelder. I denne innstillingen var det også svært interessant å se opposisjonens innspill, som kan få betydning etter valget i høst. 

Norsk Havneforening var i vår invitert til en åpen høring om NTP på stortingetEtt av innspillene foreningen hadde da var at det var viktig å få næringsaktørene, altså de som sitter på godset, med i utformingen av nærskipsfartstrategien og i den planlagte brede varestømsanalysen. Transportkomiteen ser ut til å ha hørt på foreningen og næringen, og kommer i innstillingen med følgende forslag: 

Stortinget ber regjeringen starte et offentlig-privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Saken skal behandles på stortinget den 18. juni.

Tema:  NTP