Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Fra vei til sjø - Kystverket om sin rolle i gjennomføringen av NTP

Jun. 27 2013
– Veldig enkelt kan vi si at Kystverket ønsker å være med på å bygge motorveier til sjøs, slik at sjøtransport kan bli den dominerende transportformen for store godsmengder over lange strekninger, sa Kystdirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse 27.06.

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 vedtatt å gi Kystverket 19,3 milliarder kroner til arbeide med å effektivisere sjøtransporten i Norge. Under et pressemøte i Oslo la kystdirektør Kirsti Slotsvik frem Kystverkets planer for årene fremover.

– Det er to meget viktige ting som står i fokus: Få mer godstransport fra vei og over på sjø, og ytterligere bedre sikkerheten til sjøs, innledet Kystdirektør Kirsti Slotsvik med. - Dette skal vi gjøre ved blant annet å oppgradere havne- og transportnettverket langs kysten. Det betyr at vi må få til et tettere samarbeid mellom ulike havner. Det kan igjen føre til at enkelte små og mellomstore havner kan miste en del av den trafikken de har i dag.

Kysdirektøren påpekte viktigheten av effektiv og rasjonell sjøtransport. – I det legger jeg at vi må bruke penger og innsats der det er livskraftig industri, og der havnene er et viktig knutepunkt som binder alle transportformene sammen, understrekte hun.

- Vi er enige med Kystdirektøren i at de to viktigste oppgavene er å få mer overført gods fra vei til sjø og bedre sikkerheten og fremkommeligheten til norske havner, sier Arnt-Einar Litsheim, Direktør i Norsk Havneforening. -Det er viktig for oss at Kystverket prioriterer dette fremover og at dette materialiserer seg i de årlige statsbudsjett, sier Litsheim videre.


Les mer på kystverkets nettsider.