Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Rotterdam og Göteborg får EU-støtte til LNG-terminaler

Jul. 29 2013
De to havnene har formet en allianse med hensikt å få fart på etableringen av LNG som maritimt drivstoff.

De to havnene ligger innenfor SECA-området (Sulfur Emissions Control Area), og blir, som store deler av Norge, omfattet av Svoveldirektivet når det trer i kraft 01. januar 2015. ​Målet med samarbeidet er å få på plass fasiliteter for LNG-bunkring til skip innen da.  

Prosjektet får 305 millioner svenske kroner gjennom Motorways of the Sea-programmet i EU, og er et samarbeid mellom private firma og de to havnene.

Samarbeidet mellom de to havnene vil først og fremst handle om å få på plass den nødvendige infrastrukturen, og å lage regelverk for håndtering av LNG. Prosjektet har også til hensikt å øke kunnskapen om LNG som maritimt drivstoff. 

"En stor fordel med samarbeidet er at vi kan jobbe sammen om å sende et tydelig signal til markedet at LNG vil være tilgjengelig ved den største havnen i Europa, og den største havnen i Norden. Rederiene trenger denne forsikringen før de investerer i nye LNG-drevne skip." Sier Lars Gustafsson, president av Swedegass.