Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Nettverk på agendaen når norske ESPO-medlemmer møttes

Aug. 20 2013
Norsk Havneforening er medlemsorganisasjon i European Sea Ports Organisation (ESPO). De norske medlemmene i ESPO-komiteene møttes i Oslo denne uken.
ESPO er en lobbyorganisasjon som jobber for å bedre rammevilkårene for havner i Europa. Medlemsskap i organisasjonen er en god kilde til informasjon om det som skjer innen havne- og transportpolitikken i EU. Det gir også norske havner mulighet til å påvirke ESPOs synspunkter på aktuelle problemstillinger. 

Hensikten med møtet mellom de norske komitémedlemmene var å finne ut hvordan man kan involvere resten av Havneforeningen i arbeidet som foregår i ESPO. Det ble enighet om at sekretariatet skal lage et strategidokument som fokuserer på de største ESPO-sakene, og som kobler opp målgrupper i foreningen. I tillegg vil nyhetsbrevet blir brukt for å fomidle relevante ESPO-nyheter til medlemmene. 

En av de største ESPO-sakene i år, EU-parlamentets nye Havnepakke, ble også diskutert. Norsk Havneforening jobber med et tidlig høringssvar på denne til Fiskeri- og Kystdepartementet.