Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nettverk på agendaen når norske ESPO-medlemmer møttes

Aug. 20 2013
Norsk Havneforening er medlemsorganisasjon i European Sea Ports Organisation (ESPO). De norske medlemmene i ESPO-komiteene møttes i Oslo denne uken.
ESPO er en lobbyorganisasjon som jobber for å bedre rammevilkårene for havner i Europa. Medlemsskap i organisasjonen er en god kilde til informasjon om det som skjer innen havne- og transportpolitikken i EU. Det gir også norske havner mulighet til å påvirke ESPOs synspunkter på aktuelle problemstillinger. 

Hensikten med møtet mellom de norske komitémedlemmene var å finne ut hvordan man kan involvere resten av Havneforeningen i arbeidet som foregår i ESPO. Det ble enighet om at sekretariatet skal lage et strategidokument som fokuserer på de største ESPO-sakene, og som kobler opp målgrupper i foreningen. I tillegg vil nyhetsbrevet blir brukt for å fomidle relevante ESPO-nyheter til medlemmene. 

En av de største ESPO-sakene i år, EU-parlamentets nye Havnepakke, ble også diskutert. Norsk Havneforening jobber med et tidlig høringssvar på denne til Fiskeri- og Kystdepartementet.