Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nettverk på agendaen når norske ESPO-medlemmer møttes

Aug. 20 2013
Norsk Havneforening er medlemsorganisasjon i European Sea Ports Organisation (ESPO). De norske medlemmene i ESPO-komiteene møttes i Oslo denne uken.
ESPO er en lobbyorganisasjon som jobber for å bedre rammevilkårene for havner i Europa. Medlemsskap i organisasjonen er en god kilde til informasjon om det som skjer innen havne- og transportpolitikken i EU. Det gir også norske havner mulighet til å påvirke ESPOs synspunkter på aktuelle problemstillinger. 

Hensikten med møtet mellom de norske komitémedlemmene var å finne ut hvordan man kan involvere resten av Havneforeningen i arbeidet som foregår i ESPO. Det ble enighet om at sekretariatet skal lage et strategidokument som fokuserer på de største ESPO-sakene, og som kobler opp målgrupper i foreningen. I tillegg vil nyhetsbrevet blir brukt for å fomidle relevante ESPO-nyheter til medlemmene. 

En av de største ESPO-sakene i år, EU-parlamentets nye Havnepakke, ble også diskutert. Norsk Havneforening jobber med et tidlig høringssvar på denne til Fiskeri- og Kystdepartementet.