Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Årsmøtet 2013 vel overstått

Sep. 08 2013
Strålende sol (og litt regn) møtte delegatene som ankom Narvik 11. og 12. september for Norsk Havneforenings årsmøte 2013. En rykende fersk Nærskipsfartstrategi var blant temaene som ble diskutert under fagdelen av møtet.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var ferdig ble det tid for den faglige delen. Her var det satt av tid til forskjellige aktuelle temaer. Nytt av året var Faggruppenes årsplaner, som ble presentert innledningsvis. ​

Statssekretær Hugo Bjørnstad fra Fiskeri- og Kystdepartementet presenterte deretter regjeringens nyslupne strategi for økt nærskipsfart - "Mer gods på sjø". Havneforeningen har tidligere etterspurt ytterligere konkretisering av tiltakene i strategien.  -Tiltakene er konkretisert så langt det har vært mulig. Videre konkretisering er avhegning av forhandlinger i ESA, og av dialog med næringsaktørene, sa Statssekretæren i presentasjonen. Havneforeningen er invitert sammen med flere andre aktører til et møte med departementet den 26. september. 

Assisterende Kystdirektør Per Jan Osdal presenterte Kystverkets planer for satsning på konkurransedyktig sjøtransport.

Delegatene deltok også i en workshop om hva foreningen skal prioritere fremover. De ble delt inn i grupper og bedt om å se nærmere på fokusområdene i foreningens strategidokument. Innspillene som kom frem fra workshopen vil gi viktige innspill til foreningen om hva som skal prioriteres fremover.  ​

Etter workshopen ble det rom for flere faglige presentasjoner. Jens Henrik Møller fra GEMBA Seafood Consulting AS presenterte samfunnsanalyser som har blitt gjort blant annet i Bodø og Drammen Havn. Samfunnsanalysen har fokusert på hvilken økonomisk betydning havnene har hatt på regionene rundt. 

Deretter ble BarentsWatch-prosjektet Havneportalen presentert av prosjektleder Dagfinn Terning og medarbeider Stian Aamodt. Havneportalen har som mål å være en søkbar, funksjonell, kundeorientert havneoversikt hvor havnene selv kan legge inn informasjon om kaier, fasiliteter, tjenester, og kontaktinformasjon.  

Vertshavnen Narvik Havn KF var nest siste post på programmet,. Havnedirektør Rune Arnøy og forretningsutvikler Ragnar Krogstad presenterte Narviks ambisiøse fremtidsplaner. 

Sist ute var Overingeniør Boy-Arne Buyle fra Høyskolen i Narvik. Han presenterte sine funn om betongkvalitet og betydningen for nybygg av kaier. 

Den faglige delen av dagen ble avsluittet med en fascinerende busstur til Narvikterminalen og LKABs terminal. Gruvedriftsselskapet LKAB driver terminalen som har en kapasitet på 20 millioner tonn jernmalm årlig.

Årsmøtemiddagen ble avholdt i Fjellheisrestauranten, med utsikt over hele Narvik. Når mørket hadde senket seg ble himmelen opplyst med et kraftig nordlys til glede for deltakerne. 

Alle presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig på havn.no i løpet av uken.