Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Årsmøtet 2013 vel overstått

Sep. 08 2013
Strålende sol (og litt regn) møtte delegatene som ankom Narvik 11. og 12. september for Norsk Havneforenings årsmøte 2013. En rykende fersk Nærskipsfartstrategi var blant temaene som ble diskutert under fagdelen av møtet.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var ferdig ble det tid for den faglige delen. Her var det satt av tid til forskjellige aktuelle temaer. Nytt av året var Faggruppenes årsplaner, som ble presentert innledningsvis. ​

Statssekretær Hugo Bjørnstad fra Fiskeri- og Kystdepartementet presenterte deretter regjeringens nyslupne strategi for økt nærskipsfart - "Mer gods på sjø". Havneforeningen har tidligere etterspurt ytterligere konkretisering av tiltakene i strategien.  -Tiltakene er konkretisert så langt det har vært mulig. Videre konkretisering er avhegning av forhandlinger i ESA, og av dialog med næringsaktørene, sa Statssekretæren i presentasjonen. Havneforeningen er invitert sammen med flere andre aktører til et møte med departementet den 26. september. 

Assisterende Kystdirektør Per Jan Osdal presenterte Kystverkets planer for satsning på konkurransedyktig sjøtransport.

Delegatene deltok også i en workshop om hva foreningen skal prioritere fremover. De ble delt inn i grupper og bedt om å se nærmere på fokusområdene i foreningens strategidokument. Innspillene som kom frem fra workshopen vil gi viktige innspill til foreningen om hva som skal prioriteres fremover.  ​

Etter workshopen ble det rom for flere faglige presentasjoner. Jens Henrik Møller fra GEMBA Seafood Consulting AS presenterte samfunnsanalyser som har blitt gjort blant annet i Bodø og Drammen Havn. Samfunnsanalysen har fokusert på hvilken økonomisk betydning havnene har hatt på regionene rundt. 

Deretter ble BarentsWatch-prosjektet Havneportalen presentert av prosjektleder Dagfinn Terning og medarbeider Stian Aamodt. Havneportalen har som mål å være en søkbar, funksjonell, kundeorientert havneoversikt hvor havnene selv kan legge inn informasjon om kaier, fasiliteter, tjenester, og kontaktinformasjon.  

Vertshavnen Narvik Havn KF var nest siste post på programmet,. Havnedirektør Rune Arnøy og forretningsutvikler Ragnar Krogstad presenterte Narviks ambisiøse fremtidsplaner. 

Sist ute var Overingeniør Boy-Arne Buyle fra Høyskolen i Narvik. Han presenterte sine funn om betongkvalitet og betydningen for nybygg av kaier. 

Den faglige delen av dagen ble avsluittet med en fascinerende busstur til Narvikterminalen og LKABs terminal. Gruvedriftsselskapet LKAB driver terminalen som har en kapasitet på 20 millioner tonn jernmalm årlig.

Årsmøtemiddagen ble avholdt i Fjellheisrestauranten, med utsikt over hele Narvik. Når mørket hadde senket seg ble himmelen opplyst med et kraftig nordlys til glede for deltakerne. 

Alle presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig på havn.no i løpet av uken.