Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Årets årsmøte blir foreningens siste - i følge nye vedtekter

Sep. 08 2013
Den formelle delen av Norsk Havneforenings årsmøte er over. Det ble på møtet fattet vedtak om å gå over til landsmøter hvert annet år.
I en nye Landsmøteperiode-modellen vil foreningen møtes ved Landsmøter hvert annet år. De andre årene vil foreningen arrangere en næringspolitisk eller faglig konferanse. 

For en tid tilbake nedsatte foreningens styre et utvalg som skulle se på dagens vedtekter. Utvalget har bestod av Ingvar M Mathisen (leder), Søren Falch Zapffe (styret), Eli K Reigstad (Bergen og omland havnevesen) og Knut J. Heum (faggruppeleder/Larvik havn). I de nye vedtektene er det også en endring i hvor mange stemmer medlemmene har ved landsmøtet. Antallet stemmer avgjøres av medlemskontingenten som betales. 


Årsmøtet valgte også inn nye styremedlemmer. Foreningens nye styre ser slik ut: 

Faste medlemmer:

Dag Sem, Oslo, leder (til 2014)    
Ingvar Mathisen, Bodø, nestleder (til 2014)
Inge Tangerås, Bergen (til 2015)
Søren Falck Zappfe, Drammen (til 2015)
Gro Aspeslett, Narvik (til 2015)

Varamedlemmer:

Per-Åge Hansen, Hammerfest (til 2015)
Thomas Granfeldt, Kristiansand (til 2015)
Ivar Vannebo, Drammen (til 2015)
Knut Anvik, Larvik (til 2014)
Oddvar Bakke, Vikna (til 2014)

Bildet fv: Thomas Granfeldt, Søren Falch Zappfe, Dag H. Sem, Arnt-Einar Litsheim, Oddvar Bakke, Ingvar Mathisen og Ivar Vannebo (foto: Kathrin Pedersen)