Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Statsbudsjettet for 2014

Oct. 13 2013
Regjeringen setter av 20 millioner til sjøtransportforskning. Vi er fornøyd med dette tiltaket, da vi trenger mer kunnskap om hva som må til for og faktisk overføre gods fra vei til sjø, sier Direktør Arnt-Einar Litsheim

Analyser gjengitt i statsbudsjettet viser at sjøtransporten taper markedsandeler mot vei. Regjeringen vil videreføre det arbeidet med transportmodeller og gods- og varestrømsanalyser som ble introdusert i budsjettet for 2013. Videre vil en i 2014 prioritere arbeidet med følge opp nærskipsfartsstrategien og de tilskuddsordninger som ble presentert primo september i år. Gjennom å se på alle transportformene under ett, skal en sikre et effektivt transportsystem til det beste for næringslivet og miljøet.

Videre vil en styrke arbeidet med navigasjonsinnretninger og farledstiltak. Økt trafikkmengde og prognoser viser at det er behov for farledsutbedringer til stamnetthavnene. Oppfølgingen av los-utvalgets innstilling vil også bli prioritert i 2014.

Statsbudsjettet for 2014 peker på en rekke områder som må prioriteres for å nå målet om mer gods fra vei til sjø og bane. Behovet for å se hele transportfordelingen under ett poengteres, og behovet for en bedre koordinering av transportområdet fremheves.

 

Statsbudsjettet for 2014 peker i retning av et felles "transportdepartement".

 

Tema:  Statsbudsjett