Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Statsbudsjettet for 2014

Oct. 13 2013
Regjeringen setter av 20 millioner til sjøtransportforskning. Vi er fornøyd med dette tiltaket, da vi trenger mer kunnskap om hva som må til for og faktisk overføre gods fra vei til sjø, sier Direktør Arnt-Einar Litsheim

Analyser gjengitt i statsbudsjettet viser at sjøtransporten taper markedsandeler mot vei. Regjeringen vil videreføre det arbeidet med transportmodeller og gods- og varestrømsanalyser som ble introdusert i budsjettet for 2013. Videre vil en i 2014 prioritere arbeidet med følge opp nærskipsfartsstrategien og de tilskuddsordninger som ble presentert primo september i år. Gjennom å se på alle transportformene under ett, skal en sikre et effektivt transportsystem til det beste for næringslivet og miljøet.

Videre vil en styrke arbeidet med navigasjonsinnretninger og farledstiltak. Økt trafikkmengde og prognoser viser at det er behov for farledsutbedringer til stamnetthavnene. Oppfølgingen av los-utvalgets innstilling vil også bli prioritert i 2014.

Statsbudsjettet for 2014 peker på en rekke områder som må prioriteres for å nå målet om mer gods fra vei til sjø og bane. Behovet for å se hele transportfordelingen under ett poengteres, og behovet for en bedre koordinering av transportområdet fremheves.

 

Statsbudsjettet for 2014 peker i retning av et felles "transportdepartement".

 

Tema:  Statsbudsjett