Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Tydeligere ansvarsfordeling i Kystverkets forslag til statistikkforskrift

Oct. 16 2013
Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om plikt til å gi opplysninger og statistikk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning i havner og farvann.

Forskriftsforslaget er blant annet ment å gi Havnene lettere tilgang til opplysninger og statistikk fra private havnebrukere som er nødvendig for å oppfylle Statistisk Sentralbyrås (EU) rapporteringskrav. Norsk Havneforening er positive til endringen da den tydeliggjør roller og ansvar mellom havnen og private aktører.   ​

I vår deltok Norsk Havneforening sammen med flere havner, samt Statistisk Sentralbyrå og Kystverket i et arbeidsmøte om den nye forskriften. I dette møtet kom det frem at det har vært en utfordring for havnene å hente inn statistikk fra private aktører. I tillegg har det vært en utfordring at havnenes krav til å rapportere til SSB og EU har vært blandet sammen med de private aktørenes plikt til å rapportere til Havnene og Kystverket. 

Kystverkets forslag til ny forskrift tydeliggjør rollene og ansvarsfordelingen mellom de private aktørene og havnene, og vil sannsynligvis gjøre havnenes jobb med å hente inn statistikk innen de fastsatte tidsfristene lettere. 

Foreningens høringssvar kan lastes ned her.