Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Tydeligere ansvarsfordeling i Kystverkets forslag til statistikkforskrift

Oct. 16 2013
Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om plikt til å gi opplysninger og statistikk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning i havner og farvann.

Forskriftsforslaget er blant annet ment å gi Havnene lettere tilgang til opplysninger og statistikk fra private havnebrukere som er nødvendig for å oppfylle Statistisk Sentralbyrås (EU) rapporteringskrav. Norsk Havneforening er positive til endringen da den tydeliggjør roller og ansvar mellom havnen og private aktører.   ​

I vår deltok Norsk Havneforening sammen med flere havner, samt Statistisk Sentralbyrå og Kystverket i et arbeidsmøte om den nye forskriften. I dette møtet kom det frem at det har vært en utfordring for havnene å hente inn statistikk fra private aktører. I tillegg har det vært en utfordring at havnenes krav til å rapportere til SSB og EU har vært blandet sammen med de private aktørenes plikt til å rapportere til Havnene og Kystverket. 

Kystverkets forslag til ny forskrift tydeliggjør rollene og ansvarsfordelingen mellom de private aktørene og havnene, og vil sannsynligvis gjøre havnenes jobb med å hente inn statistikk innen de fastsatte tidsfristene lettere. 

Foreningens høringssvar kan lastes ned her.