Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Tydeligere ansvarsfordeling i Kystverkets forslag til statistikkforskrift

Oct. 16 2013
Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om plikt til å gi opplysninger og statistikk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning i havner og farvann.

Forskriftsforslaget er blant annet ment å gi Havnene lettere tilgang til opplysninger og statistikk fra private havnebrukere som er nødvendig for å oppfylle Statistisk Sentralbyrås (EU) rapporteringskrav. Norsk Havneforening er positive til endringen da den tydeliggjør roller og ansvar mellom havnen og private aktører.   ​

I vår deltok Norsk Havneforening sammen med flere havner, samt Statistisk Sentralbyrå og Kystverket i et arbeidsmøte om den nye forskriften. I dette møtet kom det frem at det har vært en utfordring for havnene å hente inn statistikk fra private aktører. I tillegg har det vært en utfordring at havnenes krav til å rapportere til SSB og EU har vært blandet sammen med de private aktørenes plikt til å rapportere til Havnene og Kystverket. 

Kystverkets forslag til ny forskrift tydeliggjør rollene og ansvarsfordelingen mellom de private aktørene og havnene, og vil sannsynligvis gjøre havnenes jobb med å hente inn statistikk innen de fastsatte tidsfristene lettere. 

Foreningens høringssvar kan lastes ned her.