Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening var i høring for Stortingets Transport og Kommunikasjonskomité

Nov. 07 2013
Tema for høringen var Statsbudsjettet 2014. Foreningen hadde fire innspill til tiltak som kan gjennomføres i 2014.

​Styremedlem Søren Falch Zapffe og rådgiver Johanne Solheim presenterte fire innspill til konkrete tiltak som kan gjennomføres i 2014: 

Praktisk varestrømsanalyse for godstransport: For inneværende år var det bevilget 25 millioner kroner til en varestrømsanalyse. Fordi man i NTP 2014-2023 satset på den større, brede godsanalysen ble ikke den påtenkte varestrømsanalysen realisert. En praktisk rettet varestrømsanalyse vil gjøre det lettere for myndighetene når de skal sette i verk tiltak som gir effekt. Vårt forslag er at samferdselsdepartementet anmodes om å iverksette en varestrømsanalyse i samarbeid med markedsaktørene som går parallelt med- og uavhengig av den brede godsanalysen for ikke å forsinke arbeidet med å overføre gods fra vei til sjø med enda flere år.

Nærskipsfartstrategiens tilskuddsordning for havnesamarbeid: Det arbeides i dag i flere havner med å utrede potensialet for interkommunalt havnesamarbeid. For å få fortgang i dette bør tilskuddsordningen for havnesamarbeid, som er beskrevet i nærskipsfartstrategien, forseres. Disse tilskuddene er av en størrelsesorden som ikke krever ESA notifisering, og kan igangsettes umiddelbart. For å oppnå en fortgang i havnesamarbeidet bør denne tilskuddsordningen forseres uavhengig av den brede godsanalysen. 

Sette av midler til en konsekvensutredning av innføringen av svoveldirektivet fra 2015 som en del av strategien for å øke kunnskapsgrunnlaget: 1.1.2015 blir Svoveldirektivet implementert i Norsk regelverk. Direktivet vil innebære en økning i kostnadene for sjøtransport på 8-10 %. Resultatet av innføringen kan bety at godset velger landeveien istedenfor sjøveien. 

Samarbeide med havnene i utformingen av tilskuddsordningen for infrastruktur til norske havner: Regjeringen har i sin nærskipsfartstrategi fremmet en tilskuddsordning for infrastruktur til norske havner. Norsk Havneforening ser behovet for mer ressurser til å bygge en infrastruktur tilpasset det fremtidige transportbehovet. Selv om det ikke er bevilget penger til dette i budsjettet for 2014 anser vi det som viktig for sjøtransporten at arbeidet med å utforme ordningen intensiveres og at dette arbeidet pågår i et tett samarbeid med de aktørene som kjenner "hvor skoen trykker".