Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening var i høring for Stortingets Transport og Kommunikasjonskomité

Nov. 07 2013
Tema for høringen var Statsbudsjettet 2014. Foreningen hadde fire innspill til tiltak som kan gjennomføres i 2014.

​Styremedlem Søren Falch Zapffe og rådgiver Johanne Solheim presenterte fire innspill til konkrete tiltak som kan gjennomføres i 2014: 

Praktisk varestrømsanalyse for godstransport: For inneværende år var det bevilget 25 millioner kroner til en varestrømsanalyse. Fordi man i NTP 2014-2023 satset på den større, brede godsanalysen ble ikke den påtenkte varestrømsanalysen realisert. En praktisk rettet varestrømsanalyse vil gjøre det lettere for myndighetene når de skal sette i verk tiltak som gir effekt. Vårt forslag er at samferdselsdepartementet anmodes om å iverksette en varestrømsanalyse i samarbeid med markedsaktørene som går parallelt med- og uavhengig av den brede godsanalysen for ikke å forsinke arbeidet med å overføre gods fra vei til sjø med enda flere år.

Nærskipsfartstrategiens tilskuddsordning for havnesamarbeid: Det arbeides i dag i flere havner med å utrede potensialet for interkommunalt havnesamarbeid. For å få fortgang i dette bør tilskuddsordningen for havnesamarbeid, som er beskrevet i nærskipsfartstrategien, forseres. Disse tilskuddene er av en størrelsesorden som ikke krever ESA notifisering, og kan igangsettes umiddelbart. For å oppnå en fortgang i havnesamarbeidet bør denne tilskuddsordningen forseres uavhengig av den brede godsanalysen. 

Sette av midler til en konsekvensutredning av innføringen av svoveldirektivet fra 2015 som en del av strategien for å øke kunnskapsgrunnlaget: 1.1.2015 blir Svoveldirektivet implementert i Norsk regelverk. Direktivet vil innebære en økning i kostnadene for sjøtransport på 8-10 %. Resultatet av innføringen kan bety at godset velger landeveien istedenfor sjøveien. 

Samarbeide med havnene i utformingen av tilskuddsordningen for infrastruktur til norske havner: Regjeringen har i sin nærskipsfartstrategi fremmet en tilskuddsordning for infrastruktur til norske havner. Norsk Havneforening ser behovet for mer ressurser til å bygge en infrastruktur tilpasset det fremtidige transportbehovet. Selv om det ikke er bevilget penger til dette i budsjettet for 2014 anser vi det som viktig for sjøtransporten at arbeidet med å utforme ordningen intensiveres og at dette arbeidet pågår i et tett samarbeid med de aktørene som kjenner "hvor skoen trykker".