Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening var i høring for Stortingets Transport og Kommunikasjonskomité

Nov. 07 2013
Tema for høringen var Statsbudsjettet 2014. Foreningen hadde fire innspill til tiltak som kan gjennomføres i 2014.

​Styremedlem Søren Falch Zapffe og rådgiver Johanne Solheim presenterte fire innspill til konkrete tiltak som kan gjennomføres i 2014: 

Praktisk varestrømsanalyse for godstransport: For inneværende år var det bevilget 25 millioner kroner til en varestrømsanalyse. Fordi man i NTP 2014-2023 satset på den større, brede godsanalysen ble ikke den påtenkte varestrømsanalysen realisert. En praktisk rettet varestrømsanalyse vil gjøre det lettere for myndighetene når de skal sette i verk tiltak som gir effekt. Vårt forslag er at samferdselsdepartementet anmodes om å iverksette en varestrømsanalyse i samarbeid med markedsaktørene som går parallelt med- og uavhengig av den brede godsanalysen for ikke å forsinke arbeidet med å overføre gods fra vei til sjø med enda flere år.

Nærskipsfartstrategiens tilskuddsordning for havnesamarbeid: Det arbeides i dag i flere havner med å utrede potensialet for interkommunalt havnesamarbeid. For å få fortgang i dette bør tilskuddsordningen for havnesamarbeid, som er beskrevet i nærskipsfartstrategien, forseres. Disse tilskuddene er av en størrelsesorden som ikke krever ESA notifisering, og kan igangsettes umiddelbart. For å oppnå en fortgang i havnesamarbeidet bør denne tilskuddsordningen forseres uavhengig av den brede godsanalysen. 

Sette av midler til en konsekvensutredning av innføringen av svoveldirektivet fra 2015 som en del av strategien for å øke kunnskapsgrunnlaget: 1.1.2015 blir Svoveldirektivet implementert i Norsk regelverk. Direktivet vil innebære en økning i kostnadene for sjøtransport på 8-10 %. Resultatet av innføringen kan bety at godset velger landeveien istedenfor sjøveien. 

Samarbeide med havnene i utformingen av tilskuddsordningen for infrastruktur til norske havner: Regjeringen har i sin nærskipsfartstrategi fremmet en tilskuddsordning for infrastruktur til norske havner. Norsk Havneforening ser behovet for mer ressurser til å bygge en infrastruktur tilpasset det fremtidige transportbehovet. Selv om det ikke er bevilget penger til dette i budsjettet for 2014 anser vi det som viktig for sjøtransporten at arbeidet med å utforme ordningen intensiveres og at dette arbeidet pågår i et tett samarbeid med de aktørene som kjenner "hvor skoen trykker".