Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Nytt om havn i Statsbudsjettet 2014

Nov. 07 2013
​Finansdepartementets tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2014 inneholder mer til oljevernberedskap og mindre til navigasjonsinfrastruktur. Regjeringen vil videre starte arbeidet med å utforme en nasjonal havnestrategi. Havnene og farledene er ikke tilgodesett i det nye infrastrukturfondet som opprettes. - Dette er nyhetene for vår del, sier Arnt-Einar Litsheim Direktør i Norsk Havneforening.

Regjeringen viderefører målet om at mer gods skal ta sjøveien, selv om også tilleggsproposisjonen inneholder få konkrete tiltak utover de som ble fremlagt medio oktober, sier Litsheim. Det foretas de nødvendige justeringer for å overføre farleder og havner til et samordnet samferdselsdepartement, mens infrastrukturfondet som opprettes skal bare gå til vei, jernbane, kollektiv og bredbånd og IKT infrastruktur. 

- Vi regner med at dette er en glipp, sier Litsheim i Norsk Havneforening.

Norsk Havneforening var tilstede på pressekonferansen til Samferdselsdepartementet i forbindelse med tilleggsproposisjonen. Der sa Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at tilskuddene som beskrevet i nærskipsfartstrategien "Mer gods på sjø" ville gå under de ordinære bevilgningene til Samferdselsdepartementet.  

- Vi skulle gjerne sett mer konkrete tiltak allerede nå, men vil følge dette opp i vårt videre arbeid overfor myndighetene, sier Litsheim til dette. 

Vi og havnene er klare for å bidra til at godset velger sjøveien.

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norsk Havneforening Arnt-Einar Litsheim på +47 99 61 50 81, post@havn.no


Tema:  Statsbudsjett