Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nytt om havn i Statsbudsjettet 2014

Nov. 07 2013
​Finansdepartementets tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2014 inneholder mer til oljevernberedskap og mindre til navigasjonsinfrastruktur. Regjeringen vil videre starte arbeidet med å utforme en nasjonal havnestrategi. Havnene og farledene er ikke tilgodesett i det nye infrastrukturfondet som opprettes. - Dette er nyhetene for vår del, sier Arnt-Einar Litsheim Direktør i Norsk Havneforening.

Regjeringen viderefører målet om at mer gods skal ta sjøveien, selv om også tilleggsproposisjonen inneholder få konkrete tiltak utover de som ble fremlagt medio oktober, sier Litsheim. Det foretas de nødvendige justeringer for å overføre farleder og havner til et samordnet samferdselsdepartement, mens infrastrukturfondet som opprettes skal bare gå til vei, jernbane, kollektiv og bredbånd og IKT infrastruktur. 

- Vi regner med at dette er en glipp, sier Litsheim i Norsk Havneforening.

Norsk Havneforening var tilstede på pressekonferansen til Samferdselsdepartementet i forbindelse med tilleggsproposisjonen. Der sa Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at tilskuddene som beskrevet i nærskipsfartstrategien "Mer gods på sjø" ville gå under de ordinære bevilgningene til Samferdselsdepartementet.  

- Vi skulle gjerne sett mer konkrete tiltak allerede nå, men vil følge dette opp i vårt videre arbeid overfor myndighetene, sier Litsheim til dette. 

Vi og havnene er klare for å bidra til at godset velger sjøveien.

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norsk Havneforening Arnt-Einar Litsheim på +47 99 61 50 81, post@havn.no


Tema:  Statsbudsjett