Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Godsfergen - Svaret på alt pjattet!

Nov. 20 2013
Finansavisen publiserte et debattinnlegg om Godsfergen-prosjektet 21.11.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, stod bak innlegget. 

I årtier har politikere pratet om at godset må velge sjøveien på bekostning av landeveien. Hvert år har sjøveien tapt markedsandeler til veien. Mens myndighetene famler i det blinde etter tiltak som virker, er næringen i full gang med et utviklingsprosjekt som tar sikte på å snu denne utviklingen. Godsfergen er et resultat av markedsføringskampanjen ”VELG SJØVEIEN” i 2012, og har til hensikt å presentere en forretningsmodell som gjør det særdeles lønnsomt å frakte varer til og fra kontinentet. Mellom tre og fire millioner tonn kan overføres fra vei til sjø. Det utgjør cirka 350.000 lastebilturer.   

Skal en lykkes, er en imidlertid avhengig av en håndsrekning fra Stortinget. For å sikre kritisk volum i en oppstartperiode er en avhengig av at myndighetene innfører en incitamentordning som kommer vareeierne til gode. Videre er GodsFergen avhengig av en effektiv omlastning i havn. Den største utfordringen for å lykkes her er fortrinnsretten til havnearbeiderne og arbeidstidsordningene knyttet til avtaleverket.

GodsFergen forutsetter at skipet foretar losse- og lastearbeidet selv. Dette er fullt mulig, men fordrer til tilgjengelig areal i de havner den ankommer, samt at fortrinnsretten ikke gjøres gjeldende. Regjeringen har i strategien ”Mer gods på sjø” varslet en tilskuddsordning til infrastruktur i havn. Tilskudd til havner som legger tilrette for GodsFergen kan være et eksempel på hvordan en slik tilskuddsordning kan benyttes.

Den årlige miljø- og samfunnsgevinsten vil være 720 millioner kroner i form av mindre CO2-utslipp, færre ulykker på veiene samt mindre veislitasje. Norsk Havneforening forventer at den nye regjeringen gjør sitt for at Godsfergen skal lykkes.  

Last ned innlegget her: 

Finansavisen _ Litsheim.pdfFinansavisen _ Litsheim.pdf