Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

GodsFergen-møte med fokus på effektiv havnelogistikk

Dec. 03 2013
Representanter fra norske havner, speditører og vareeiere samt løsningsleverandører møttes denne uken for å diskutere hvordan havneløsningen kan utvikles for å legge til rette for GodsFergen-prosjektet.
De møttes blant annet for å vurdere nærmere hvordan prosess i havnen og logistikk kunne utbedres for å legge til rette for GodsFergen-prosjektet. De diskuterte arealbehovene, så på mulige teknologiske løsninger, og på hvordan kostnadene per lastenhet kan reduseres. I tillegg ble markedet diskutert. 

Norsk Havneforening er involvert i arbeidet med å konkretisere prosjektet. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, skrev om prosjektet i finansavisen i slutten av forrige måned. 

-Godsfergen er et godt eksempel på et prosjekt som myndighetene fint kan bruke tilskuddsordningene fra nærskipsfartstrategien "Mer gods på sjø", sier Arnt-Einar Litsheim. ​

Litt om GodsFergen-prosjektet

GodsFergen​ er et forskningsprosjekt eid av NorLines og ShortSea Promotion Centre, med flere av Norsk Havneforenings medlemshavner som deltakere.

Prosjektet fokuserer på tre områder:
  • Etablering av en fornuftig forretningsmodell for felles transportkapasitet langs kysten.
  • Utforming av fremtidens kystlogistikk.
  • Utforming av fremtidens kystskip for transport av stykkgods.​