Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

GodsFergen-møte med fokus på effektiv havnelogistikk

Dec. 03 2013
Representanter fra norske havner, speditører og vareeiere samt løsningsleverandører møttes denne uken for å diskutere hvordan havneløsningen kan utvikles for å legge til rette for GodsFergen-prosjektet.
De møttes blant annet for å vurdere nærmere hvordan prosess i havnen og logistikk kunne utbedres for å legge til rette for GodsFergen-prosjektet. De diskuterte arealbehovene, så på mulige teknologiske løsninger, og på hvordan kostnadene per lastenhet kan reduseres. I tillegg ble markedet diskutert. 

Norsk Havneforening er involvert i arbeidet med å konkretisere prosjektet. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, skrev om prosjektet i finansavisen i slutten av forrige måned. 

-Godsfergen er et godt eksempel på et prosjekt som myndighetene fint kan bruke tilskuddsordningene fra nærskipsfartstrategien "Mer gods på sjø", sier Arnt-Einar Litsheim. ​

Litt om GodsFergen-prosjektet

GodsFergen​ er et forskningsprosjekt eid av NorLines og ShortSea Promotion Centre, med flere av Norsk Havneforenings medlemshavner som deltakere.

Prosjektet fokuserer på tre områder:
  • Etablering av en fornuftig forretningsmodell for felles transportkapasitet langs kysten.
  • Utforming av fremtidens kystlogistikk.
  • Utforming av fremtidens kystskip for transport av stykkgods.​