Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

GodsFergen-møte med fokus på effektiv havnelogistikk

Dec. 03 2013
Representanter fra norske havner, speditører og vareeiere samt løsningsleverandører møttes denne uken for å diskutere hvordan havneløsningen kan utvikles for å legge til rette for GodsFergen-prosjektet.
De møttes blant annet for å vurdere nærmere hvordan prosess i havnen og logistikk kunne utbedres for å legge til rette for GodsFergen-prosjektet. De diskuterte arealbehovene, så på mulige teknologiske løsninger, og på hvordan kostnadene per lastenhet kan reduseres. I tillegg ble markedet diskutert. 

Norsk Havneforening er involvert i arbeidet med å konkretisere prosjektet. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, skrev om prosjektet i finansavisen i slutten av forrige måned. 

-Godsfergen er et godt eksempel på et prosjekt som myndighetene fint kan bruke tilskuddsordningene fra nærskipsfartstrategien "Mer gods på sjø", sier Arnt-Einar Litsheim. ​

Litt om GodsFergen-prosjektet

GodsFergen​ er et forskningsprosjekt eid av NorLines og ShortSea Promotion Centre, med flere av Norsk Havneforenings medlemshavner som deltakere.

Prosjektet fokuserer på tre områder:
  • Etablering av en fornuftig forretningsmodell for felles transportkapasitet langs kysten.
  • Utforming av fremtidens kystlogistikk.
  • Utforming av fremtidens kystskip for transport av stykkgods.​