Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Godsfergen-møte for å diskutere fremtidens nærskipsfart

Feb. 05 2014
Godsfergen møttes i Bergen for et arbeidsmøte denne uken. De så på mulighetene som ligger i fremtidens skip, og også hvordan havnene bør tilpasse seg disse.

Godsfergens mål er å utvikle et nytt konsept for en konkurransedyktig og miljøvennlig sjøbasert logistikkløsning med tilhørende forretningsmodell og skipsløsning, for distanser fra 200 til 1000 km.

I starten av februar møttes flere blant teknologipartnere, havner, speditører og vareeiere, rederier samt andre aktører som skal bidra til videre utvikling av de miljøskipsløsningene som nå er etablert. Målsetting med møtet var å avklare nærmere kravene til GodsFergen-konseptet og etablere noen case(s) for miljøskipløsningen som utgangspunkt for videre analyser og utvikling.

De så på flere muligheter for fremtidens skip og driftsmodeller for nærskipsfart, og diskuterte også hvordan havnene bør utvikles for å tilpasse seg disse skipene og de nye driftsmodellene. 

Les mer om dette på Godsfergen-prosjektets egne sider. 

Tema:  GodsFergen