Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Startskudd for Nautisk mil i nord - Vadsø utfordret Båtsfjord

Apr. 28 2014
- Økt fiskeriaktivitet fører til behov for mer hjelp. For oss i Vadsø og Varangerfjorden er det en god trygghet å vite at redningsskøyta er i nærheten om uhellet inntreffer. Derfor kjøper vi med god samvittighet 20 nautiske sjømil for å bidra til de sjøfarendes sikkerhet. Dette sier havnesjef Eirik Johan Karlsen og havnestyreleder Bernt-Aksel Jensen i Vadsø.

​Mandag formiddag gikk startskuddet for kjøp av nautiske sjømil hos redningsselskapet. Vadsø Havn KFs kjøp markerte starten på den nasjonale havnestafetten i nord. Da havnas folk var om bord «Reidar von Koss» utfordret de Båtsfjord Havn til å være like gode som Vadsø – nemlig å kjøpe 20 nautiske sjømil for å vise viktigheten av å ha redningsskøyter stasjonert i Øst-Finnmark. Hovedmålet med stafetten er å øke tryggheten på kysten for alle sjøfarende.

- Vi har de siste 6-7 årene hatt en nesten fordobling av kystfiskebåter i Vadsø kommune. Fra rundt 30 til i dag 50 aktive fiskebåter. Teller vi med fiskeflåten i Nesseby og Sør-Varanger kommune her inne i Varangerfjorden, nærmer vi oss sikkert 100 kystfiskebåter. Å se redningsskøyta ligge ved kai her i byen, gir oss trygghet for at beredskapen er intakt om behovet skulle være der, sier lederne i Vadsø Havn KF.

De legger til at det også har vært en stor økning i antallet fritidsbåter. Fra å ha om lag et 30-talls liggeplasser for fritidsflåten i Vadsø for 5-6 år siden, er det i dag rundt 130 plasser. Hovedårsaken er at Vadsø havn har tilrettelagt med nye flotte flytebrygger og gjort det attraktivt å være båteier. Varangerfjorden er rik på fiskeforekomster av alle slag. Det vet også fritidsfiskerne å sette pris på. Dermed er det rundt 250 flytene fartøyer på Varangerfjorden som er potensielle brukere av redningsskøytas tjenester. 

-Vi får håpe at redningsskøytene ikke får for mange oppdrag. Men med den økende skipstrafikken i østfylket hvor også olje og gassalderen gjør sitt inntog, blir det viktig å opprettholde stasjonering av redningsskøyten i Varangerfjorden. En skøyte i Vadsø dekker hele fjorden og fire kommuners behov, sier Jensen og Karlsen.Foto: Stian Hansen, Finnmarken