Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Kristiansund og Nordmøre havn IKS allierer seg meg Rørvik havn KF for å satse på sjømattransport

Jun. 10 2014
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn – Rørvik (under stiftelse) går sammen om å danne en Kysthavnallianse.

Rørvik havn KF starter arbeidet sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og overfører alliansen til det nye selskapet Nord-Trøndelag Havn – Rørvik IKS, når selskapet er stiftet.

Kysthavnalliansen skal konsentrere seg om å bidra til overføring av gods fra vei til sjø; i første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet.

Sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø.

Potensialet for overføring av fisk er i Nord-Trøndelag, gitt dagens produksjon, mer enn 3000 vogntog pr. år.

For Kristiansund og Nordmøre Havn/Hitra Kysthavn er antallet semitrailere ut fra Hitra/Frøya over 16000 pr. år og mer enn halvparten av disse er rettet mot Kontinentet. Samlet utgjør potensialet i dag et årlig redusert antall trailere på veinettet mellom Midt-Norge og Kontinentet på 12000-13000. I tillegg kommer returtrafikken på vei.

Med den økning i produksjon av fisk som er forespeilet på kort og lang sikt, kan veitransporten dobles innen 2020. Vi ser både utfordringene og mulighetene i dette, og Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal tilrettelegge for mer fersk og frossen fisk på sjø til markedene på Kontinentet. Kysthavnalliansen skal åpne sjøveien for sjømateksporten.

Tema:  medlemshavnene