Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Kristiansund og Nordmøre havn IKS allierer seg meg Rørvik havn KF for å satse på sjømattransport

Jun. 10 2014
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn – Rørvik (under stiftelse) går sammen om å danne en Kysthavnallianse.

Rørvik havn KF starter arbeidet sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og overfører alliansen til det nye selskapet Nord-Trøndelag Havn – Rørvik IKS, når selskapet er stiftet.

Kysthavnalliansen skal konsentrere seg om å bidra til overføring av gods fra vei til sjø; i første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet.

Sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø.

Potensialet for overføring av fisk er i Nord-Trøndelag, gitt dagens produksjon, mer enn 3000 vogntog pr. år.

For Kristiansund og Nordmøre Havn/Hitra Kysthavn er antallet semitrailere ut fra Hitra/Frøya over 16000 pr. år og mer enn halvparten av disse er rettet mot Kontinentet. Samlet utgjør potensialet i dag et årlig redusert antall trailere på veinettet mellom Midt-Norge og Kontinentet på 12000-13000. I tillegg kommer returtrafikken på vei.

Med den økning i produksjon av fisk som er forespeilet på kort og lang sikt, kan veitransporten dobles innen 2020. Vi ser både utfordringene og mulighetene i dette, og Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal tilrettelegge for mer fersk og frossen fisk på sjø til markedene på Kontinentet. Kysthavnalliansen skal åpne sjøveien for sjømateksporten.

Tema:  medlemshavnene