Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Kristiansund og Nordmøre havn IKS allierer seg meg Rørvik havn KF for å satse på sjømattransport

Jun. 10 2014
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn – Rørvik (under stiftelse) går sammen om å danne en Kysthavnallianse.

Rørvik havn KF starter arbeidet sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og overfører alliansen til det nye selskapet Nord-Trøndelag Havn – Rørvik IKS, når selskapet er stiftet.

Kysthavnalliansen skal konsentrere seg om å bidra til overføring av gods fra vei til sjø; i første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet.

Sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø.

Potensialet for overføring av fisk er i Nord-Trøndelag, gitt dagens produksjon, mer enn 3000 vogntog pr. år.

For Kristiansund og Nordmøre Havn/Hitra Kysthavn er antallet semitrailere ut fra Hitra/Frøya over 16000 pr. år og mer enn halvparten av disse er rettet mot Kontinentet. Samlet utgjør potensialet i dag et årlig redusert antall trailere på veinettet mellom Midt-Norge og Kontinentet på 12000-13000. I tillegg kommer returtrafikken på vei.

Med den økning i produksjon av fisk som er forespeilet på kort og lang sikt, kan veitransporten dobles innen 2020. Vi ser både utfordringene og mulighetene i dette, og Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal tilrettelegge for mer fersk og frossen fisk på sjø til markedene på Kontinentet. Kysthavnalliansen skal åpne sjøveien for sjømateksporten.

Tema:  medlemshavnene