Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Hva er fremtiden for havnene i Norge?

Aug. 18 2014
Norsk Havneforenings årlige lederprogram skal finne sted i Købenahvn 25.-27. november. Statssekretær Jon Georg Dale kommer. Fremtiden er på agendaen.

Norsk Havneforenings lederprogram er et kompetanseutviklingsprogram som skal tilby ledelsen i medlemshavnene mer kompetanse på havnenes rolle i markedet og i den globale logistikkjeden. I år er temaet "Fremtidens norske havner". Med ny regjering, arbeid med Nasjonal Havnestrategi og et fokus på havnenes organisering er det nå på tide å rette fokuset innover, og fremover. 

Statssekretær Jon Georg Dale kommer til København for å snakke om om regjeringens arbeid med den Nasjonale Havnestrategien. Vi henter erfaringer fra Oslo, som snart får verdens mest effektive containerterminal, fra Trondheim, som har satset stort på regionalisering, og fra Larvik, hvor man har gode erfaringer med kjøp av brukt utstyr. 

Seminaret er lagt til København. Dette er for å kunne lære av Danske havners erfaringer i de siste årene. Deltakerne rekker også et besøk til den internasjonale Copenhagen Malmö Port. Det er mye som skal skje i havne-Norge i høst, og alt er ikke klart i dag. Derfor er det også satt av god tid til dagsaktuelle temaer på seminaret. 

Se her for hele programmet. ​