Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

- Det er mulig å lykkes, men ikke hvis vi fortsetter som før

Sep. 02 2014
Dette sa statssekretær Jon Georg Dale da han varslet om forandringene som kommer med Nasjonal Havnestrategi på Norsk Havneforenings Eierskapskonferanse.

42 havnestyremedlemmer, eierrepresentanter og havneledere møttes til konferansen i Oslo 2. september for å rette fokus mot havnesamarbeid og havnefinansiering. Jon Georg Dale var først på pallen, og snakket om regjeringens arbeid med Nasjonal Havnestrategi. 

Han oppfordret havnene til å tenke nytt, og hintet om at staten ikke ville prioritere investering i havneinfrastruktur, men heller ville investere i omkringliggende infrastruktur som adkomstveier, hvor staten var eier. Han antydet også at tilskuddsordninger sannsynligvis ikke ville bli en prioritet i den nye strategien, men at regjeringen heller ville fokusere på å redusere eller fjerne avgifter til staten.  

Dale poengterte at den nasjonale havnestrategien fortsatt var under arbeid, og at de vil komme en del lenger når resultatene fra den brede godsanalysen foreligger.