Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

- Behov for nytenkning

Sep. 15 2014
Direktør i Norsk Havneforening Arnt-Einar Litsheim svarer Nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Terje Fenn-Samuelsen i Dagens Næringsliv.

​Nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Terje Fenn-Samuelsen påstår i DN 8. september at undertegnede er norgesmester i hykleri. Det Samuelsen utelater fra sitt innlegg, er at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom laste- og lossekontorene og andre utleievirksomheter som for eksempel Manpower. Han har rett i at havnearbeiderne er garantert en minstelønn, mens den reelle lønnen er avhengig av oppdragsmengden. En bør også legge til at dette bare gjelder de 13 fastlønnshavnene med losse og lastekontor. De øvrige 17 havnene er knyttet opp mot Sør- og Nord-Norge-avtalen, og her er havnearbeiderne å regne som løsarbeidere.

Ved å la havnearbeiderne bli fast ansatt i terminalselskapet vil en sikre intensjonen bak Ilo-konvensjonen, samtidig som en sikrer en enhetlig organisering av arbeidskraften i havneoperasjonene. En enhetlig organisering av havneoperasjonene vil sikre økt effektivitet og dermed bidra til at sjøtransportens konkurransekraft styrkes. Jeg mener at tiden er overmoden for å sikre Ilo-konvensjonen og gi havnearbeiderne fast tilsetting i terminalselskapet. En fast tilsetting som ikke sikrer bare en minstelønn!​

Publisert i Dagens Næringsliv 12.09.14.

Fenn Samuelsens innlegg "Hyklersk om Havnearbeidere" kan leses her.

Litsheims opprinnelige innlegg, "Fast Ansettelse" kan leses her. 

Tema:  organisering