Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

- Behov for nytenkning

Sep. 15 2014
Direktør i Norsk Havneforening Arnt-Einar Litsheim svarer Nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Terje Fenn-Samuelsen i Dagens Næringsliv.

​Nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Terje Fenn-Samuelsen påstår i DN 8. september at undertegnede er norgesmester i hykleri. Det Samuelsen utelater fra sitt innlegg, er at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom laste- og lossekontorene og andre utleievirksomheter som for eksempel Manpower. Han har rett i at havnearbeiderne er garantert en minstelønn, mens den reelle lønnen er avhengig av oppdragsmengden. En bør også legge til at dette bare gjelder de 13 fastlønnshavnene med losse og lastekontor. De øvrige 17 havnene er knyttet opp mot Sør- og Nord-Norge-avtalen, og her er havnearbeiderne å regne som løsarbeidere.

Ved å la havnearbeiderne bli fast ansatt i terminalselskapet vil en sikre intensjonen bak Ilo-konvensjonen, samtidig som en sikrer en enhetlig organisering av arbeidskraften i havneoperasjonene. En enhetlig organisering av havneoperasjonene vil sikre økt effektivitet og dermed bidra til at sjøtransportens konkurransekraft styrkes. Jeg mener at tiden er overmoden for å sikre Ilo-konvensjonen og gi havnearbeiderne fast tilsetting i terminalselskapet. En fast tilsetting som ikke sikrer bare en minstelønn!​

Publisert i Dagens Næringsliv 12.09.14.

Fenn Samuelsens innlegg "Hyklersk om Havnearbeidere" kan leses her.

Litsheims opprinnelige innlegg, "Fast Ansettelse" kan leses her. 

Tema:  organisering