Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

- Vi har lykkes i våre anstrengelser

Oct. 07 2014
Vi har lykkes i våre anstrengelser, sier Direktør Arnt-Einar Litsheim. Sjøtransport blir en del av infrastrukturfondet og det gis tilskudd til havnesamarbeid.

​I forslaget til statsbudsjett har Regjeringen valgt å inkludere sjøtransporten i infrastrukturfondet. Sjøtransporten var i utgangspunktet utelatt fra fondet i 2014, noe vi i Havneforeningen påpekte var en glipp og urimelig. Vi er derfor veldig fornøyd med at sjøtransport nå er inkludert. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende i og med at vi nå har fått et felles departement for alle transportformene.

Det settes av 10 millioner kr i budsjettet til havnesamarbeid. Dette har vi etterspurt oppfølgingen av helt siden forslaget ble presentert i 2013. Et lite tilskudd i den store sammenheng, men viktig for de havnene som vurderer og er i gang med å se på muligheten for fremtidig samarbeid.

Videre vil en gjennomføre de farledsutbedringene  som ligger inne i den første fire års perioden i NTP.

Med dette budsjettet har en startet et arbeid som peker i favør av sjøtransporten fremover.


For ytterligere kommentarer:

Direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening på telefon 23 08 87 89 eller 99 61 50 81


Tema:  Statsbudsjett