Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

- Vi har lykkes i våre anstrengelser

Oct. 07 2014
Vi har lykkes i våre anstrengelser, sier Direktør Arnt-Einar Litsheim. Sjøtransport blir en del av infrastrukturfondet og det gis tilskudd til havnesamarbeid.

​I forslaget til statsbudsjett har Regjeringen valgt å inkludere sjøtransporten i infrastrukturfondet. Sjøtransporten var i utgangspunktet utelatt fra fondet i 2014, noe vi i Havneforeningen påpekte var en glipp og urimelig. Vi er derfor veldig fornøyd med at sjøtransport nå er inkludert. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende i og med at vi nå har fått et felles departement for alle transportformene.

Det settes av 10 millioner kr i budsjettet til havnesamarbeid. Dette har vi etterspurt oppfølgingen av helt siden forslaget ble presentert i 2013. Et lite tilskudd i den store sammenheng, men viktig for de havnene som vurderer og er i gang med å se på muligheten for fremtidig samarbeid.

Videre vil en gjennomføre de farledsutbedringene  som ligger inne i den første fire års perioden i NTP.

Med dette budsjettet har en startet et arbeid som peker i favør av sjøtransporten fremover.


For ytterligere kommentarer:

Direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening på telefon 23 08 87 89 eller 99 61 50 81


Tema:  Statsbudsjett