Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

- Vi har lykkes i våre anstrengelser

Oct. 07 2014
Vi har lykkes i våre anstrengelser, sier Direktør Arnt-Einar Litsheim. Sjøtransport blir en del av infrastrukturfondet og det gis tilskudd til havnesamarbeid.

​I forslaget til statsbudsjett har Regjeringen valgt å inkludere sjøtransporten i infrastrukturfondet. Sjøtransporten var i utgangspunktet utelatt fra fondet i 2014, noe vi i Havneforeningen påpekte var en glipp og urimelig. Vi er derfor veldig fornøyd med at sjøtransport nå er inkludert. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende i og med at vi nå har fått et felles departement for alle transportformene.

Det settes av 10 millioner kr i budsjettet til havnesamarbeid. Dette har vi etterspurt oppfølgingen av helt siden forslaget ble presentert i 2013. Et lite tilskudd i den store sammenheng, men viktig for de havnene som vurderer og er i gang med å se på muligheten for fremtidig samarbeid.

Videre vil en gjennomføre de farledsutbedringene  som ligger inne i den første fire års perioden i NTP.

Med dette budsjettet har en startet et arbeid som peker i favør av sjøtransporten fremover.


For ytterligere kommentarer:

Direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening på telefon 23 08 87 89 eller 99 61 50 81


Tema:  Statsbudsjett