Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i budsjetthøring på stortinget

Oct. 22 2014
Norsk havneforening stilte torsdag i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for å snakke om regjeringens forslag til statsbudsjett 2015.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, trakk først frem det positive i statsbudsjettet - at det er satt av 10 millioner til havnesamarbeid, og at infrastrukturfondet også skal gå til sjøtransport. Deretter etterlyste Litsheim tiltak for å overføre gods fra vei til sjø. På grunn av implementeringen av svoveldirektivet 1.1.2015 haster det nå med å innføre tiltak som forhindrer negativ godsoverføring. -Statsråd Ketil Solvik-Olsens "etter snar" strategi er urovekkende. Har først godset havnet på landeveien blir det vanskelig å få det tilbake på sjøveien, sier Litsheim. Havneforeningen har foreslått en oppdatert tilskuddsordning som går til transportør, og som er designet i tråd med Marco Polo-ordningen. Dette er foreslått inndekket ved en liten økning i vegbruksavgiften, og ved å innføre en reduksjon i drivstoffkvoten ved grensekryssing. 

Les mer om tiltakene her.​