Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i budsjetthøring på stortinget

Oct. 22 2014
Norsk havneforening stilte torsdag i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for å snakke om regjeringens forslag til statsbudsjett 2015.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, trakk først frem det positive i statsbudsjettet - at det er satt av 10 millioner til havnesamarbeid, og at infrastrukturfondet også skal gå til sjøtransport. Deretter etterlyste Litsheim tiltak for å overføre gods fra vei til sjø. På grunn av implementeringen av svoveldirektivet 1.1.2015 haster det nå med å innføre tiltak som forhindrer negativ godsoverføring. -Statsråd Ketil Solvik-Olsens "etter snar" strategi er urovekkende. Har først godset havnet på landeveien blir det vanskelig å få det tilbake på sjøveien, sier Litsheim. Havneforeningen har foreslått en oppdatert tilskuddsordning som går til transportør, og som er designet i tråd med Marco Polo-ordningen. Dette er foreslått inndekket ved en liten økning i vegbruksavgiften, og ved å innføre en reduksjon i drivstoffkvoten ved grensekryssing. 

Les mer om tiltakene her.​