Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening i budsjetthøring på stortinget

Oct. 22 2014
Norsk havneforening stilte torsdag i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for å snakke om regjeringens forslag til statsbudsjett 2015.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, trakk først frem det positive i statsbudsjettet - at det er satt av 10 millioner til havnesamarbeid, og at infrastrukturfondet også skal gå til sjøtransport. Deretter etterlyste Litsheim tiltak for å overføre gods fra vei til sjø. På grunn av implementeringen av svoveldirektivet 1.1.2015 haster det nå med å innføre tiltak som forhindrer negativ godsoverføring. -Statsråd Ketil Solvik-Olsens "etter snar" strategi er urovekkende. Har først godset havnet på landeveien blir det vanskelig å få det tilbake på sjøveien, sier Litsheim. Havneforeningen har foreslått en oppdatert tilskuddsordning som går til transportør, og som er designet i tråd med Marco Polo-ordningen. Dette er foreslått inndekket ved en liten økning i vegbruksavgiften, og ved å innføre en reduksjon i drivstoffkvoten ved grensekryssing. 

Les mer om tiltakene her.​