Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Tidlig julegave til Samferdselsministeren

Nov. 06 2014
En delegasjon fra sjøfartsnæringen leverte fredag en tidlig julegave til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Et skip til glassmonteren på kontoret hans. Gaven kom med en oppfordring til å satse på sjøtransport.
Bjørn Waglen, Country Manager i Samskip hadde med seg skipet som har kommet sjøveien helt fra Rotterdam. Han kunne fortelle Statsråden at næringen er bekymret over den manglende satsningen på godsoverføring i regjeringens statsbudsjett, og at sjøtransport er verdt å satse på. -Et containerskip som frakter varer mellom Rotterdam og Oslo har opp til 91% lavere CO2-utslipp sammenliknet med en trailertransport på samme avstand. Dette viser at sjøtransporten er fremtiden og må satses på, sa Waglen.

Samferdselsministeren var helt klar på at han ønsker mer gods over på sjø.
 
-Vi vil ha færre trailere på veiene. Det vil jo øke kjøregleden for resten av oss, sa den svært bilinteresserte statsråden. Han ønsker å gjøre enkelttiltak som strammer inn for veitransporten, som kan demme opp for konkurransefortrinnet til lastebilen, slik som innføring av bombrikker for utenlandske lastebilsjåfører.
-Det blir jo urettferdig at en masse utenlandske lastebiler skal utkonkurrere sjøtransporten, fordi sjåførene deres har lav lønn, og fordi de ikke betaler de avgiftene de skal, sier Solvik-Olsen.

Norsk Havneforening, NHO Logistikk og Transport og Shortsea Promotion Centre har tidligere sendt samferdselsministeren et forslag til å teste ut en tilskuddsordning  i Norge lik  EU- programmet som europeiske selskaper kan nyte godt av allerede fra neste år. En slik ordning vil kunne lette noen av utfordringene som svoveldirektivet skaper, og vil gi likere konkurransevilkår mellom europeiske og norske bedrifter. 

DIrektør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, var klar på at regjeringen må sette inn tiltak for å unngå negativ godsoverføring når svoveldirektivet blir implementert til nyttår. -Her nytter det ikke med en etter snar strategi - når godset overføres fra sjø til vei er det svært vanskelig å flytte det tilbake. Derfor er det svært viktig at regjeringen setter inn tiltak allerede nå, sier han. ​