Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Tidlig julegave til Samferdselsministeren

Nov. 06 2014
En delegasjon fra sjøfartsnæringen leverte fredag en tidlig julegave til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Et skip til glassmonteren på kontoret hans. Gaven kom med en oppfordring til å satse på sjøtransport.
Bjørn Waglen, Country Manager i Samskip hadde med seg skipet som har kommet sjøveien helt fra Rotterdam. Han kunne fortelle Statsråden at næringen er bekymret over den manglende satsningen på godsoverføring i regjeringens statsbudsjett, og at sjøtransport er verdt å satse på. -Et containerskip som frakter varer mellom Rotterdam og Oslo har opp til 91% lavere CO2-utslipp sammenliknet med en trailertransport på samme avstand. Dette viser at sjøtransporten er fremtiden og må satses på, sa Waglen.

Samferdselsministeren var helt klar på at han ønsker mer gods over på sjø.
 
-Vi vil ha færre trailere på veiene. Det vil jo øke kjøregleden for resten av oss, sa den svært bilinteresserte statsråden. Han ønsker å gjøre enkelttiltak som strammer inn for veitransporten, som kan demme opp for konkurransefortrinnet til lastebilen, slik som innføring av bombrikker for utenlandske lastebilsjåfører.
-Det blir jo urettferdig at en masse utenlandske lastebiler skal utkonkurrere sjøtransporten, fordi sjåførene deres har lav lønn, og fordi de ikke betaler de avgiftene de skal, sier Solvik-Olsen.

Norsk Havneforening, NHO Logistikk og Transport og Shortsea Promotion Centre har tidligere sendt samferdselsministeren et forslag til å teste ut en tilskuddsordning  i Norge lik  EU- programmet som europeiske selskaper kan nyte godt av allerede fra neste år. En slik ordning vil kunne lette noen av utfordringene som svoveldirektivet skaper, og vil gi likere konkurransevilkår mellom europeiske og norske bedrifter. 

DIrektør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, var klar på at regjeringen må sette inn tiltak for å unngå negativ godsoverføring når svoveldirektivet blir implementert til nyttår. -Her nytter det ikke med en etter snar strategi - når godset overføres fra sjø til vei er det svært vanskelig å flytte det tilbake. Derfor er det svært viktig at regjeringen setter inn tiltak allerede nå, sier han. ​