Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Stranda anker Hurtigruten inn til Høysterett

Dec. 15 2014
I slutten av 2014 vedtok kommunestyret i Stranda i lukket møte å anke dommen fra Frostating Lagmannsrett fra i høst.

Saken startet i vår, når Stranda Hamnevesen saksøkte Hurtigruten ASA for å få tilbakebetalt 1,2 millioner i manglende anløpsavgift og vederlag. I dommen fra Frostating Lagmannsrett i høst ble Stranda tilgjent knappe 145 000 kroner, og kommunen ble også dømt til å betale Hurtigrutens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner. 

Sunnmørsposten ​melder nå at Stranda kommune har besluttet å anke dommen inn for Høysterett.

Foto: Hellesylt kai, PO Dybvik. 


Tema:  Havner