Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Maritim næring er samlet i Haugesund

Feb. 02 2015
​Haugesundskonferansen er en årlig møteplass for den maritime næringen. I år er fokus på vekst og hvordan en i fremtiden skal sikre en utvikling og arbeidsplasser innen næringen. - Havner er en vesentlig del av denne verdikjeden, men det var inget nytt fra statsrådene på hvordan en skal sikre at mer gods velger kjøl, sier Direktør i Norsk Havneforening Arnt-Einar Litsheim.

Fortsatt mye prat og lite konkret

- Skal en oppsummere så tror Regjeringen at bortfall av utpekte havner og 10 millioner skal lage vei i vellinga, fortsetter Litsheim. - Det må nok mer kraftfulle virkemidler til. 

Opposisjonen, representert ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, benyttet anledningen til å fremheve den forriges regjerings bidrag i form av Nærskipsfartstrategien "Mer gods på sjø". - Sannheten er dessverre slik at begge regjeringer har pratet, men ikke handlet. Strategier og prat, blir erstattet av nye strategier og prat. Skal en komme noe vei må en ha mot til å prøve ut noen tiltak. Vi har derfor fortsatt å gjenta våre forslag om en insentivordning som kommer vareeiere til gode som flytter gods fra vei til sjø, samt et forslag om harmonisering av avgiftstrukturen mellom sjø, bane og vei. Tar staten over sjøtrafikksentralene vil det være et steg i riktig retning i arbeidet med harmonisering, sier Litsheim

- Det er synd at Departementet i stedenfor å utarbeide en tilskuddsordning som kommer vareeiere til gode velger å skjule seg bak ESA fikenbladet. Danmark gir 500 kroner, hvorfor kan ikke vi, avslutter han.