Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Penger til Øyakrysset i Vestfold i revidert statsbudsjett

May. 11 2015
Tirsdag ble revidert nasjonalbudsjett for 2015 offentliggjort. Mest relevant for havne-Norge var tilskuddet som ble bevilget til Øyakrysset i Vestfold.
8 millioner kroner ble foreslått bevilget til riksvegtilknytningen mellom E18 ved Bommestad og Revet havneterminal i Larvik, som går over rv 40. Krysset har tidvis store kapasitetsproblemer knyttet til avviklingen av ferjetrafikken sammen med stor lokal trafikk til og fra Larvik sentrum. 

- Det er gledelig at en setter av midler til utbedring av flaskehalser som Øyakrysset, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. - Infrastuktur til havn er viktig for en mer klimavennlig transport. Det er også positivt at det har blitt satt av ekstra midler etter høstens stormer til navigasjonsinnretninger.  

Ellers ble lite bevilget til sjøtransport, noe som var forventet.  

- Skal en nå målene i nasjonal transportplan om godsoverføring må en snart komme med tiltak. Neste stopp er statsbudjsettet for 2016, sier Litsheim. - Vi forventer at ord blir til handling i 2016.