Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Penger til Øyakrysset i Vestfold i revidert statsbudsjett

May. 11 2015
Tirsdag ble revidert nasjonalbudsjett for 2015 offentliggjort. Mest relevant for havne-Norge var tilskuddet som ble bevilget til Øyakrysset i Vestfold.
8 millioner kroner ble foreslått bevilget til riksvegtilknytningen mellom E18 ved Bommestad og Revet havneterminal i Larvik, som går over rv 40. Krysset har tidvis store kapasitetsproblemer knyttet til avviklingen av ferjetrafikken sammen med stor lokal trafikk til og fra Larvik sentrum. 

- Det er gledelig at en setter av midler til utbedring av flaskehalser som Øyakrysset, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. - Infrastuktur til havn er viktig for en mer klimavennlig transport. Det er også positivt at det har blitt satt av ekstra midler etter høstens stormer til navigasjonsinnretninger.  

Ellers ble lite bevilget til sjøtransport, noe som var forventet.  

- Skal en nå målene i nasjonal transportplan om godsoverføring må en snart komme med tiltak. Neste stopp er statsbudjsettet for 2016, sier Litsheim. - Vi forventer at ord blir til handling i 2016.