Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Fremgang for havneforordningen i EU parlamentet

May. 25 2015
EU-parlamentets Havneforordning om markedsadgang for tilbydere av havnetjenester og finansiell gjennomsiktighet for havner har kommet et skritt nærmere realisering. Et nytt utkast er nå oppe til debatt.

Dette er EU-parlamentets tredje forsøk på å komme til enighet om en havneforordning. Pakken ble lagt til side midlertidig like før parlamentsvalget i fjor. På grunn av manglende konsensus mellom parlamentsmedlemmene før valget ble avstemningen om forordningen utsatt. På European Sea Ports Organisations (ESPOs) konferanse i forrige uke kune Knut Fleckenstein, parlamentsmedlem og rapporteur for forordningen fortelle at forordningen igjen er på bordet, denne gangen i litt annen drakt. 

Utkastet til havneforordning som nå er i sirkulasjon har mye av det samme innholdet som før valget, men er endret på noen vesentlige punkter. Forslaget inneholder ingenting om markedsadgang, ett av områdene som det var vanskeligst for politikerne å enes om. Fleckenstein presiserte at han ønsket å legge til rette for havnenes autonomi, og å tillate individuelle prisforhandlinger og rabatter så lenge åpenhet kunne sikres. 

Parlamentet avventer en rapport fra DG Comp (EU-kommisjonens generaldirektorat for Konkurranse) som vil definere unntak til EUs statsstøtteregelverket før de går videre med havneforordningen. Derfor har de ikke lagt frem en konkret fremdriftsplan for havneforordningen enda. 

Etter Fleckensteins fremleggelse på ESPO-konferansen deltok en rekke parlamentarikere, representanter fra EU-Kommisjonen og europeiske havneledere i en paneldebatt om forordningen. 

- Debatten viste en vilje fra alle sider til å lande på en havneforordning, sa Isabelle Ryckbost, Generalsekretær i ESPO. - Det er tydelig at alle posisjonene ikke er helt satt enda, og man vil måtte jobbe mer for å komme til et realistisk kompromiss. ESPO vil fortsette å ha en konstruktiv dialog med Rapporteur Fleckenstein. Vi er glad for å se at havnenes autonomi får bred støtte i kommisjonen og EU-Parlamentet.

Utkast til havneforordning. 

Norges foreløpige posisjonsnotat for havneforordningen.​

Foto: EU Parlamentet v. FraSchultze