Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

No ports, no energy; no energy, no ports!

May. 25 2015
Over 280 deltakere fra hele Europa var samlet i Athen i forrige uke for å dela på European Sea Ports Organisations (ESPOs) årlige konferanse. Slagordet for konferansen var "No ports, no energy; No energy, no ports!"

 De fleste av Europas land importerer sin energi, og mye av denne blir transportert gjennom havner. Skift i energimarkedet, både forårsaket av prisendringer, alternativ energipolitikk og ny teknologi har dermed store konsekvenser for energihavnene. Energipolicyer som EU-kommisjonens nylig publiserte Energisikkerhetsstrategi, som har som mål å redusere EU-landenes avhengighet av tradisjonelle energiformer og øke fornybarandelen til 27 %, styrker disse endringene. 

Foredragsholdere fra EU-kommisjonen, EU parlamentet, eksperter og havneledere tok for seg en skiftende energi-situasjonen i Europa og konsekvensene dette har for havnene. Flere konkluderte med at havnene er tilretteleggere for endringene, og ikke pådrivere. 

Alternative drivstoff for maritim transport henger også sammen med endringene i energimarkedet. Med Svoveldirektivet, og et økende fokus på luftkvalitet og klima har flere havner tatt rollen som tilrettelegger og i noen tilfeller pådriver for alternative drivstoff som LNG, landstrøm og andre drivstoff.  

Flere prosjekter som går på alternative drivstoff ble presentert under konferansen. Ett av dem var BEPPO – Blue Energy Production in Ports – et prosjekt som går ut på å undersøke mulighetene for å lage blå energi på bølgekraft, tidevannskraft og/eller flytende vindkraft. Både Marintek og Sintef er involvert som prosjektpartnere i det transnasjonale prosjektet. Se mer om prosjektet her. 

Et trendende begrep ved konferansen var "Circular economy", eller sirkeløkonomi. Sirkeløkonomi er ideen om et økonomisk system som fokuserer på å maksimere gjenbruken av produkter og råmaterialer, og minimerer verdidegraderingen i hvert ledd. Dr. Bart Kuipers ved Rotterdam Universitet forklarte hvorfor havner kan tjene på å tenke sirkeløkonomi. Blant annet henviste han til en økning i internasjonal handel i "sirkelprodukter". I tillegg er havnen allerede et senter for næring og industri, og ligger ofte i nærheten av urbane områder med tilørende avfallsproduksjon. Se hans, og de andre tilgjengelige presentasjonene fra ESPO conference her. ​

Det var duket for dramatikk på slutten av dagen når den Greske transportministeren presenterte sitt syn på Europeisk havnepolitikk. En rekke demonstranter steg frem, og holdt opp en plakat: Stop the privatisation of Piraeus Port! Les mer om privatiseringen av havnen i Wall Street Journal.​​

Protest ESPO.jpg