Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

No ports, no energy; no energy, no ports!

May. 25 2015
Over 280 deltakere fra hele Europa var samlet i Athen i forrige uke for å dela på European Sea Ports Organisations (ESPOs) årlige konferanse. Slagordet for konferansen var "No ports, no energy; No energy, no ports!"

 De fleste av Europas land importerer sin energi, og mye av denne blir transportert gjennom havner. Skift i energimarkedet, både forårsaket av prisendringer, alternativ energipolitikk og ny teknologi har dermed store konsekvenser for energihavnene. Energipolicyer som EU-kommisjonens nylig publiserte Energisikkerhetsstrategi, som har som mål å redusere EU-landenes avhengighet av tradisjonelle energiformer og øke fornybarandelen til 27 %, styrker disse endringene. 

Foredragsholdere fra EU-kommisjonen, EU parlamentet, eksperter og havneledere tok for seg en skiftende energi-situasjonen i Europa og konsekvensene dette har for havnene. Flere konkluderte med at havnene er tilretteleggere for endringene, og ikke pådrivere. 

Alternative drivstoff for maritim transport henger også sammen med endringene i energimarkedet. Med Svoveldirektivet, og et økende fokus på luftkvalitet og klima har flere havner tatt rollen som tilrettelegger og i noen tilfeller pådriver for alternative drivstoff som LNG, landstrøm og andre drivstoff.  

Flere prosjekter som går på alternative drivstoff ble presentert under konferansen. Ett av dem var BEPPO – Blue Energy Production in Ports – et prosjekt som går ut på å undersøke mulighetene for å lage blå energi på bølgekraft, tidevannskraft og/eller flytende vindkraft. Både Marintek og Sintef er involvert som prosjektpartnere i det transnasjonale prosjektet. Se mer om prosjektet her. 

Et trendende begrep ved konferansen var "Circular economy", eller sirkeløkonomi. Sirkeløkonomi er ideen om et økonomisk system som fokuserer på å maksimere gjenbruken av produkter og råmaterialer, og minimerer verdidegraderingen i hvert ledd. Dr. Bart Kuipers ved Rotterdam Universitet forklarte hvorfor havner kan tjene på å tenke sirkeløkonomi. Blant annet henviste han til en økning i internasjonal handel i "sirkelprodukter". I tillegg er havnen allerede et senter for næring og industri, og ligger ofte i nærheten av urbane områder med tilørende avfallsproduksjon. Se hans, og de andre tilgjengelige presentasjonene fra ESPO conference her. ​

Det var duket for dramatikk på slutten av dagen når den Greske transportministeren presenterte sitt syn på Europeisk havnepolitikk. En rekke demonstranter steg frem, og holdt opp en plakat: Stop the privatisation of Piraeus Port! Les mer om privatiseringen av havnen i Wall Street Journal.​​

Protest ESPO.jpg