Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

No ports, no energy; no energy, no ports!

May. 25 2015
Over 280 deltakere fra hele Europa var samlet i Athen i forrige uke for å dela på European Sea Ports Organisations (ESPOs) årlige konferanse. Slagordet for konferansen var "No ports, no energy; No energy, no ports!"

 De fleste av Europas land importerer sin energi, og mye av denne blir transportert gjennom havner. Skift i energimarkedet, både forårsaket av prisendringer, alternativ energipolitikk og ny teknologi har dermed store konsekvenser for energihavnene. Energipolicyer som EU-kommisjonens nylig publiserte Energisikkerhetsstrategi, som har som mål å redusere EU-landenes avhengighet av tradisjonelle energiformer og øke fornybarandelen til 27 %, styrker disse endringene. 

Foredragsholdere fra EU-kommisjonen, EU parlamentet, eksperter og havneledere tok for seg en skiftende energi-situasjonen i Europa og konsekvensene dette har for havnene. Flere konkluderte med at havnene er tilretteleggere for endringene, og ikke pådrivere. 

Alternative drivstoff for maritim transport henger også sammen med endringene i energimarkedet. Med Svoveldirektivet, og et økende fokus på luftkvalitet og klima har flere havner tatt rollen som tilrettelegger og i noen tilfeller pådriver for alternative drivstoff som LNG, landstrøm og andre drivstoff.  

Flere prosjekter som går på alternative drivstoff ble presentert under konferansen. Ett av dem var BEPPO – Blue Energy Production in Ports – et prosjekt som går ut på å undersøke mulighetene for å lage blå energi på bølgekraft, tidevannskraft og/eller flytende vindkraft. Både Marintek og Sintef er involvert som prosjektpartnere i det transnasjonale prosjektet. Se mer om prosjektet her. 

Et trendende begrep ved konferansen var "Circular economy", eller sirkeløkonomi. Sirkeløkonomi er ideen om et økonomisk system som fokuserer på å maksimere gjenbruken av produkter og råmaterialer, og minimerer verdidegraderingen i hvert ledd. Dr. Bart Kuipers ved Rotterdam Universitet forklarte hvorfor havner kan tjene på å tenke sirkeløkonomi. Blant annet henviste han til en økning i internasjonal handel i "sirkelprodukter". I tillegg er havnen allerede et senter for næring og industri, og ligger ofte i nærheten av urbane områder med tilørende avfallsproduksjon. Se hans, og de andre tilgjengelige presentasjonene fra ESPO conference her. ​

Det var duket for dramatikk på slutten av dagen når den Greske transportministeren presenterte sitt syn på Europeisk havnepolitikk. En rekke demonstranter steg frem, og holdt opp en plakat: Stop the privatisation of Piraeus Port! Les mer om privatiseringen av havnen i Wall Street Journal.​​

Protest ESPO.jpg