Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Hurtigruten varsler søksmål om havneavgifter

Jun. 07 2015
Hurtigruten varsler søksmål mot fem havner i forbindelse med uenighet om havneavgifter og vederlag. - Dette har de ikke grunnlag for, mener Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Uenighetene mellom Hurtigruten og havnene har pågått i ett og et halvt år. Et​t av punktene partene har vært uenig i er tolkningen av § 25 i havne- og farvannsloven som omhandler havnens rett til å ta anløpsavgift når øvrige aktiviteter går i pluss. Både havnene og Kystverket er enig at loven tillater dem det, mens Hurtigruten ser til å mene at anløpsavgiften bare skal dekke kostnadene ved å holde leden og havnen åpen. ​Hurtigruten mener at havnene har tatt til sammen 36 millioner kroner for mye betalt i anløpsavgift i perioden 2011-2013. 

Litsheim stiller seg uforstående til denne håndteringen av saken. 

– Havnene har andre kostnader som de kan dekke inn gjennom et vederlag, og det er i tråd med havneloven. Kystverket er enig med oss i den tolkningen, og derfor mener vi det ikke er grunnlag for kravet, sier Litsheim til Dagens Næringsliv. 

Se mer om denne saken på DN.no. 

Direktør Arnt-Einar Litsheims kronikk om saken. ​

Illustrasjonsbilde: Hurtigruten v. Bernt Rostad