Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Hurtigruten varsler søksmål om havneavgifter

Jun. 07 2015
Hurtigruten varsler søksmål mot fem havner i forbindelse med uenighet om havneavgifter og vederlag. - Dette har de ikke grunnlag for, mener Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Uenighetene mellom Hurtigruten og havnene har pågått i ett og et halvt år. Et​t av punktene partene har vært uenig i er tolkningen av § 25 i havne- og farvannsloven som omhandler havnens rett til å ta anløpsavgift når øvrige aktiviteter går i pluss. Både havnene og Kystverket er enig at loven tillater dem det, mens Hurtigruten ser til å mene at anløpsavgiften bare skal dekke kostnadene ved å holde leden og havnen åpen. ​Hurtigruten mener at havnene har tatt til sammen 36 millioner kroner for mye betalt i anløpsavgift i perioden 2011-2013. 

Litsheim stiller seg uforstående til denne håndteringen av saken. 

– Havnene har andre kostnader som de kan dekke inn gjennom et vederlag, og det er i tråd med havneloven. Kystverket er enig med oss i den tolkningen, og derfor mener vi det ikke er grunnlag for kravet, sier Litsheim til Dagens Næringsliv. 

Se mer om denne saken på DN.no. 

Direktør Arnt-Einar Litsheims kronikk om saken. ​

Illustrasjonsbilde: Hurtigruten v. Bernt Rostad