Aktuelt
17.01.18
Norconsult inn som assosiert medlem i Norske Havner

Norconsult er Norske Havners nyeste medlem. Rådgiverbedriften ble innmeldt som assosiert medlem i januar. -Det er blir spennende å ha med på laget, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
17.01.18
Hvordan vinne media? Nytt kurs med kameratrening

Hva gjør du når journalister tar kontakt? Hva sier du? Hvordan sier du det? Norske Havner arrangerer kurset Vinn Media i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig i Bergen og Omland havnevesen, Astrid Tomassen. ​
17.01.18
Transport og Logistikk 2018 - hold av dagene!

Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen stiller på Transport og Logistikk 2018, og arbeidet for årets konferanse som går av stabelen 22.-23 oktober på The Qube, Clarion Hotel Oslo Airport er allerede godt i gang. -Responsen etter fjorårets konferanse har vært veldig god, med over 40 forslag til både tema og foredragsholdere, melder prosjektleder Jo Eirik Frøise.
Sjekk ruter på:

Hurtigruten varsler søksmål om havneavgifter

Jun. 07 2015
Hurtigruten varsler søksmål mot fem havner i forbindelse med uenighet om havneavgifter og vederlag. - Dette har de ikke grunnlag for, mener Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Uenighetene mellom Hurtigruten og havnene har pågått i ett og et halvt år. Et​t av punktene partene har vært uenig i er tolkningen av § 25 i havne- og farvannsloven som omhandler havnens rett til å ta anløpsavgift når øvrige aktiviteter går i pluss. Både havnene og Kystverket er enig at loven tillater dem det, mens Hurtigruten ser til å mene at anløpsavgiften bare skal dekke kostnadene ved å holde leden og havnen åpen. ​Hurtigruten mener at havnene har tatt til sammen 36 millioner kroner for mye betalt i anløpsavgift i perioden 2011-2013. 

Litsheim stiller seg uforstående til denne håndteringen av saken. 

– Havnene har andre kostnader som de kan dekke inn gjennom et vederlag, og det er i tråd med havneloven. Kystverket er enig med oss i den tolkningen, og derfor mener vi det ikke er grunnlag for kravet, sier Litsheim til Dagens Næringsliv. 

Se mer om denne saken på DN.no. 

Direktør Arnt-Einar Litsheims kronikk om saken. ​

Illustrasjonsbilde: Hurtigruten v. Bernt Rostad