Aktuelt
17.01.18
Norconsult inn som assosiert medlem i Norske Havner

Norconsult er Norske Havners nyeste medlem. Rådgiverbedriften ble innmeldt som assosiert medlem i januar. -Det er blir spennende å ha med på laget, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
17.01.18
Hvordan vinne media? Nytt kurs med kameratrening

Hva gjør du når journalister tar kontakt? Hva sier du? Hvordan sier du det? Norske Havner arrangerer kurset Vinn Media i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig i Bergen og Omland havnevesen, Astrid Tomassen. ​
17.01.18
Transport og Logistikk 2018 - hold av dagene!

Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen stiller på Transport og Logistikk 2018, og arbeidet for årets konferanse som går av stabelen 22.-23 oktober på The Qube, Clarion Hotel Oslo Airport er allerede godt i gang. -Responsen etter fjorårets konferanse har vært veldig god, med over 40 forslag til både tema og foredragsholdere, melder prosjektleder Jo Eirik Frøise.
Sjekk ruter på:

Forenkling, effektivisering og markedsorientering

Jan. 20 2015
Regjeringen presenterte Nasjonal havnestrategi 21.01. Statssekretær Tom Cato Karlsen vil bruke strategidokumentet som et utgangspunkt for diskusjon med havnene. -Strategien inneholder noen spennende signaler, men den er lite konkret når det gjelder tiltak for å overføre gods fra vei til sjø, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

​Det har vært mye spenning knyttet til regjeringens Havnestrategi siden den ble varslet i Sundvollen-erklæringen i oktober 2013. Statssekretær Tom Cato Karlsen presenterte det nye strategidokumentet onsdag.

Dokumentet nevner fire satsninger som de vil arbeide videre med. De vil blant annet 

Regjeringen vil satse på fire områder for å overføre gods fra vei til sjø. Først og fremst vil de forenkle havnestrukturen. Med dette menes det å avvikle systemet med utpekte havner, og vurdere å overføre forvaltningsansvaret for fiskerihavnene til kommunene. 

Regjeringen vil også styrke stamnetthavnregimet, for å utvikle effektive intermodale knutepunkter. De påpeker i strategien at kommuner med stamnetthavn som legger frem planer for havneutvikling- og prioritering vil bli vurdert i forbindelse med NTP. Prinsippet er at de ønsker å prioritere investeringer der det er lokalt engasjement. 

Regjeringen vil stimulere til havnesamarbeid gjennom en tilskuddsordning for å legge ti lrette for sterkere og mer robuste havner. 

Punktet det var knyttet mest spenning til var det som omhandlet havnekapitalen. På dette punktet legger regjeringen frem fem ulike tilnærminger til en liberalisering av havnekapitalen som skal brukes som utgangspunkt for diskusjon i året som kommer. Disse fem er; begrenset utbytteadgang, forenkling av eksisterende regler for å benytte havnekapital til andre formål, større muligheter for arealdisponering gjennom søknad, samt egne havnekapitalregler for utvalgte havner. 

- Etter påtrykk fra oss har regjeringen valgt å ta en stopp i bakken når det gjelder liberalisering av havnekapitalen. De inviterer til dialog i 2015, og det vil gi oss muligheter. 2015 blir et viktig arbeidsår! avslutter Arnt-Einar Litsheim. 

Strategien kan lastes ned her. ​