Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Forenkling, effektivisering og markedsorientering

Jan. 20 2015
Regjeringen presenterte Nasjonal havnestrategi 21.01. Statssekretær Tom Cato Karlsen vil bruke strategidokumentet som et utgangspunkt for diskusjon med havnene. -Strategien inneholder noen spennende signaler, men den er lite konkret når det gjelder tiltak for å overføre gods fra vei til sjø, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

​Det har vært mye spenning knyttet til regjeringens Havnestrategi siden den ble varslet i Sundvollen-erklæringen i oktober 2013. Statssekretær Tom Cato Karlsen presenterte det nye strategidokumentet onsdag.

Dokumentet nevner fire satsninger som de vil arbeide videre med. De vil blant annet 

Regjeringen vil satse på fire områder for å overføre gods fra vei til sjø. Først og fremst vil de forenkle havnestrukturen. Med dette menes det å avvikle systemet med utpekte havner, og vurdere å overføre forvaltningsansvaret for fiskerihavnene til kommunene. 

Regjeringen vil også styrke stamnetthavnregimet, for å utvikle effektive intermodale knutepunkter. De påpeker i strategien at kommuner med stamnetthavn som legger frem planer for havneutvikling- og prioritering vil bli vurdert i forbindelse med NTP. Prinsippet er at de ønsker å prioritere investeringer der det er lokalt engasjement. 

Regjeringen vil stimulere til havnesamarbeid gjennom en tilskuddsordning for å legge ti lrette for sterkere og mer robuste havner. 

Punktet det var knyttet mest spenning til var det som omhandlet havnekapitalen. På dette punktet legger regjeringen frem fem ulike tilnærminger til en liberalisering av havnekapitalen som skal brukes som utgangspunkt for diskusjon i året som kommer. Disse fem er; begrenset utbytteadgang, forenkling av eksisterende regler for å benytte havnekapital til andre formål, større muligheter for arealdisponering gjennom søknad, samt egne havnekapitalregler for utvalgte havner. 

- Etter påtrykk fra oss har regjeringen valgt å ta en stopp i bakken når det gjelder liberalisering av havnekapitalen. De inviterer til dialog i 2015, og det vil gi oss muligheter. 2015 blir et viktig arbeidsår! avslutter Arnt-Einar Litsheim. 

Strategien kan lastes ned her. ​