Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Forenkling, effektivisering og markedsorientering

Jan. 20 2015
Regjeringen presenterte Nasjonal havnestrategi 21.01. Statssekretær Tom Cato Karlsen vil bruke strategidokumentet som et utgangspunkt for diskusjon med havnene. -Strategien inneholder noen spennende signaler, men den er lite konkret når det gjelder tiltak for å overføre gods fra vei til sjø, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

​Det har vært mye spenning knyttet til regjeringens Havnestrategi siden den ble varslet i Sundvollen-erklæringen i oktober 2013. Statssekretær Tom Cato Karlsen presenterte det nye strategidokumentet onsdag.

Dokumentet nevner fire satsninger som de vil arbeide videre med. De vil blant annet 

Regjeringen vil satse på fire områder for å overføre gods fra vei til sjø. Først og fremst vil de forenkle havnestrukturen. Med dette menes det å avvikle systemet med utpekte havner, og vurdere å overføre forvaltningsansvaret for fiskerihavnene til kommunene. 

Regjeringen vil også styrke stamnetthavnregimet, for å utvikle effektive intermodale knutepunkter. De påpeker i strategien at kommuner med stamnetthavn som legger frem planer for havneutvikling- og prioritering vil bli vurdert i forbindelse med NTP. Prinsippet er at de ønsker å prioritere investeringer der det er lokalt engasjement. 

Regjeringen vil stimulere til havnesamarbeid gjennom en tilskuddsordning for å legge ti lrette for sterkere og mer robuste havner. 

Punktet det var knyttet mest spenning til var det som omhandlet havnekapitalen. På dette punktet legger regjeringen frem fem ulike tilnærminger til en liberalisering av havnekapitalen som skal brukes som utgangspunkt for diskusjon i året som kommer. Disse fem er; begrenset utbytteadgang, forenkling av eksisterende regler for å benytte havnekapital til andre formål, større muligheter for arealdisponering gjennom søknad, samt egne havnekapitalregler for utvalgte havner. 

- Etter påtrykk fra oss har regjeringen valgt å ta en stopp i bakken når det gjelder liberalisering av havnekapitalen. De inviterer til dialog i 2015, og det vil gi oss muligheter. 2015 blir et viktig arbeidsår! avslutter Arnt-Einar Litsheim. 

Strategien kan lastes ned her. ​