Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Budsjetthøring på Stortinget

Oct. 25 2015
Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litshiem deltok i en åpen høring for Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite i forbindelse med Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016.

​Litsheim la frem foreningens kommentarer til budsjettet. Først trakk han frem tiltakene som regjeringen har foreslått for godsoverføring: 

  • 30 milliarder kroner til infrastrukturfondet – hvorav 10 % vil gå til kystformål, og herunder godsoverføringstiltak
  • Tilskuddsordningen for havnesamarbeid på 10,3 millioner kroner
  • En reduksjon i losberedskapsavgiften på 86 millioner kroner 
Disse tiltakene er viktige tiltak, men foreningen mener det ikke er nok, og ikke på langt nær på det nivået som ligger i nærskipsfartstrategien og NTP i inneværende periode. 

«NTP Godsanalyse» viste et godsoverføringspotensiale på om lag 7 millioner tonn fra vei til sjø og bane. Dette utgjør om lag en halv million lastebilturer, og betydningen av en slik overføring er uomtvistelig. For å få til dette mener Norsk Havneforening at følgende tiltak må gjennomføres snarest: 
  • En incentivordning for de som velger sjøveien på konkurranseutsatte strekninger, for eksempel i Østersjøen.
  • Trafikksentralene overtas av Staten, som et steg mot likebehandling av de forskjellige transportformene.
Statsbudsjettet inneholder også tiltak for å få fart på landstrømutbyggingen i havnene. Dette er en god start, og viser at regjeringen ønsker å være med på arbeidet med å redusere klimautslipp fra sjøtransport i Norge.

Se også foreningens tidligere artikkel om Regjeringens forslag til Statsbudsjett: "Magert med tiltak for å sikre godsoverføring​"