Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Budsjetthøring på Stortinget

Oct. 25 2015
Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litshiem deltok i en åpen høring for Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite i forbindelse med Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016.

​Litsheim la frem foreningens kommentarer til budsjettet. Først trakk han frem tiltakene som regjeringen har foreslått for godsoverføring: 

  • 30 milliarder kroner til infrastrukturfondet – hvorav 10 % vil gå til kystformål, og herunder godsoverføringstiltak
  • Tilskuddsordningen for havnesamarbeid på 10,3 millioner kroner
  • En reduksjon i losberedskapsavgiften på 86 millioner kroner 
Disse tiltakene er viktige tiltak, men foreningen mener det ikke er nok, og ikke på langt nær på det nivået som ligger i nærskipsfartstrategien og NTP i inneværende periode. 

«NTP Godsanalyse» viste et godsoverføringspotensiale på om lag 7 millioner tonn fra vei til sjø og bane. Dette utgjør om lag en halv million lastebilturer, og betydningen av en slik overføring er uomtvistelig. For å få til dette mener Norsk Havneforening at følgende tiltak må gjennomføres snarest: 
  • En incentivordning for de som velger sjøveien på konkurranseutsatte strekninger, for eksempel i Østersjøen.
  • Trafikksentralene overtas av Staten, som et steg mot likebehandling av de forskjellige transportformene.
Statsbudsjettet inneholder også tiltak for å få fart på landstrømutbyggingen i havnene. Dette er en god start, og viser at regjeringen ønsker å være med på arbeidet med å redusere klimautslipp fra sjøtransport i Norge.

Se også foreningens tidligere artikkel om Regjeringens forslag til Statsbudsjett: "Magert med tiltak for å sikre godsoverføring​"