Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforenings innspill til evalueringen av havne- og farvannsloven

Dec. 13 2015
Norsk Havneforenings faggruppe Eiendom og Jus har levert et innspill til arbeidsgruppen som evaluererer havne- og farvannsloven.
​Samferdselsdepartementet har satt sammen en tverretatlig arbeidsgruppe som undersøker om havne- og farvannsloven oppfyller intensjonen om å overføre gods fra vei til sjø. De forventes å levere sitt innspill til regjeringen innen utgangen av 2015. 

Denne evalueringen har vært tema på flere av Norsk Havneforenings møter og seminarer i løpet av året. På bakgrunn av innspill fra disse møtene, en spørreundersøkelse og gjenom egne vurderinger og erfaringer har faggruppen Eiendom og Jus arbeidet frem et innspill til arbeidsgruppen. De har trukket frem en rekke utfordringer og uklarheter med dagens lov som de ønsker å få utbedret.