Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforenings innspill til evalueringen av havne- og farvannsloven

Dec. 13 2015
Norsk Havneforenings faggruppe Eiendom og Jus har levert et innspill til arbeidsgruppen som evaluererer havne- og farvannsloven.
​Samferdselsdepartementet har satt sammen en tverretatlig arbeidsgruppe som undersøker om havne- og farvannsloven oppfyller intensjonen om å overføre gods fra vei til sjø. De forventes å levere sitt innspill til regjeringen innen utgangen av 2015. 

Denne evalueringen har vært tema på flere av Norsk Havneforenings møter og seminarer i løpet av året. På bakgrunn av innspill fra disse møtene, en spørreundersøkelse og gjenom egne vurderinger og erfaringer har faggruppen Eiendom og Jus arbeidet frem et innspill til arbeidsgruppen. De har trukket frem en rekke utfordringer og uklarheter med dagens lov som de ønsker å få utbedret.