Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Forslag for ny nærskipsfartstrategi og økt satsning på godsoverføring

Apr. 28 2016
En rekke stortingspolitikere fra KrF foreslår i et representantforslag at regjeringen skal lage en ny nærskipsfartstrategi og sette konkrete, og ambisiøse, mål om godsoverføring. Norsk Havneforening deltok i høringen til Representantforslag S 45 i Transport- og kommunikasjonskomiteen denne uken.
Rådgiver Johanne Solheim la vekt på to tiltak da hun presenterte foreningens syn på representantforslaget:  
  • Sjøtransporten betaler for seg selv. Også for sikkerheten til sjøs. Tar staten over ansvaret og finansieringen av sjøtrafikksentralene vil det være et viktig skritt mot likebehandling av transportformene. 
  • For å få realisert overføringspotensialet som NTP Godsanalyse antyder mener foreningen også at vareeierne må stimuleres til å velge sjøtransport. Et godt tiltak for dette vil være å etablere en midlertid tilskuddsordning til vareeiere som flytter gods fra vei til kjøl. 
Foreningen leverte også et skriftlig høringssvar, det kan lastes ned her. 

Illustrasjonsbilde: Diderot (Flickr)