Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Forslag for ny nærskipsfartstrategi og økt satsning på godsoverføring

Apr. 28 2016
En rekke stortingspolitikere fra KrF foreslår i et representantforslag at regjeringen skal lage en ny nærskipsfartstrategi og sette konkrete, og ambisiøse, mål om godsoverføring. Norsk Havneforening deltok i høringen til Representantforslag S 45 i Transport- og kommunikasjonskomiteen denne uken.
Rådgiver Johanne Solheim la vekt på to tiltak da hun presenterte foreningens syn på representantforslaget:  
  • Sjøtransporten betaler for seg selv. Også for sikkerheten til sjøs. Tar staten over ansvaret og finansieringen av sjøtrafikksentralene vil det være et viktig skritt mot likebehandling av transportformene. 
  • For å få realisert overføringspotensialet som NTP Godsanalyse antyder mener foreningen også at vareeierne må stimuleres til å velge sjøtransport. Et godt tiltak for dette vil være å etablere en midlertid tilskuddsordning til vareeiere som flytter gods fra vei til kjøl. 
Foreningen leverte også et skriftlig høringssvar, det kan lastes ned her. 

Illustrasjonsbilde: Diderot (Flickr)