Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Forslag for ny nærskipsfartstrategi og økt satsning på godsoverføring

Apr. 28 2016
En rekke stortingspolitikere fra KrF foreslår i et representantforslag at regjeringen skal lage en ny nærskipsfartstrategi og sette konkrete, og ambisiøse, mål om godsoverføring. Norsk Havneforening deltok i høringen til Representantforslag S 45 i Transport- og kommunikasjonskomiteen denne uken.
Rådgiver Johanne Solheim la vekt på to tiltak da hun presenterte foreningens syn på representantforslaget:  
  • Sjøtransporten betaler for seg selv. Også for sikkerheten til sjøs. Tar staten over ansvaret og finansieringen av sjøtrafikksentralene vil det være et viktig skritt mot likebehandling av transportformene. 
  • For å få realisert overføringspotensialet som NTP Godsanalyse antyder mener foreningen også at vareeierne må stimuleres til å velge sjøtransport. Et godt tiltak for dette vil være å etablere en midlertid tilskuddsordning til vareeiere som flytter gods fra vei til kjøl. 
Foreningen leverte også et skriftlig høringssvar, det kan lastes ned her. 

Illustrasjonsbilde: Diderot (Flickr)