Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Tilskuddsordning til vareeiere snart en realitet!

May. 23 2016
De tre borgerlige partiene, KrF, Høyre, Venstre og FrP har gjort en historisk godsavtale som skal sikre at 30 % av godset på norske veier flyttes til sjø og bane. Dette utgjør 300 000 trailere. - Vi har lykkes i vår stå på vilje, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. - Vi må avvente statsbudsjettet, men dette er lovende. Alt pratet er nå erstattet med konkrete tiltak.

– Til tross for at det er bedre for klimaet, er det dyrere og mer avgiftsbelagt for bransjen å frakte gods sjøveien, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB. – Det ønsker vi å gjøre noe med. Beregninger viser at mellom 5-7 millioner tonn gods kan flyttes fra vei til sjø, sier han.

Avtalen bunner i Representantforslag 45 S om en nærskipsfartsstrategi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår som ble fremmet i februar av KrF-politkerne Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjemdal, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide. Norsk Havneforening deltok nylig i en åpen høring til dette representantforslaget, og leverte et forslag til tilskuddsordning som ble utviklet i samarbeid med NHO LT og Shortsea Promotion Centre i 2015. 

Transportkomiteen forventes å avgi innstilling om saken på tirsdag. Saksordfører er Abid Raja (V). 

– Jeg er begeistret over det vi har fått til, ikke minst at alle fire partier er enige om at vi trenger en nasjonal havnestrategi for å sikre effektiv drift og optimalisere havnene våre, sier Raja til NTB.

Insentivordning

Ett av punktene i avtalen er en midlertidig tilskuddsordning til vareeiere som velger sjø fremfor vei. I tillegg skal nærskipsfartsstrategien f¨ned håndteringskostnadene i havn, og gjennomgå avgiftsregimet. Lavutslippsteknologi skal også vurderes. 

– Det viktigste vi gjør, er å styrke lønnsomheten til sjøtransporten, fordi vi vet det er det som avgjør når en vareeier skal velge transportmåte for godset sitt. Når flere bytter over til sjø, synker enhetskostnadene og godslinjer som før var ulønnsomme blir lønnsomme, sier Helge Orten (H).