Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Nok et steg nærmere tilskuddsordning for godsoverføring

May. 26 2016
Tirsdag 31. mai avga transport- og kommunikasjonskomitéen innstilling om representantforslaget om en nærskipsfartstrategi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår. I ett av vedtakene viser de til tidligere vedtak om tilskuddsordning, og ber stortinget følge opp Regjeringen. Norsk Havneforening har deltatt i høringen, og direktør Arnt-Einar Litsheim er svært positiv til innstillingen.

– Nå er vi nok et steg nærmere tilskuddsordning for å stimulere godset til å velge sjøveien, sier Litsheim. - Dette har vi jobbet for lenge, og viser at man holde fokuset oppe over tid for å gjennomslag.  

Transportkomitéen fremmer følgende vedtak for Stortinget: 

I

Stortinget ber regjeringen legge frem en nærskipsfartsstrategi med tiltak for å styrke nærskipfartens rammevilkår.

II

Stortinget ber regjeringen sette et mål om at minimum 30 prosent av transportarbeidet på vei, på strekninger over 300 km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030, og at dette målet skal være 50 prosent innen 2050.

III

Stortinget viser til tidligere vedtak om tilskuddsordning for å stimulere gods til å velge sjøveien. Stortinget ber regjeringen i budsjettet for 2017 om å komme med konkrete forslag som vil stimulere flere vareeiere til å velge sjøveien. 

IIII

Stortinget ber regjeringen i Nasjonal transportplan ha en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkt, og se investeringer i farled, havn og vei- og banesystem i sammenheng. 

Les hele innstillingen her. ​