Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nok et steg nærmere tilskuddsordning for godsoverføring

May. 26 2016
Tirsdag 31. mai avga transport- og kommunikasjonskomitéen innstilling om representantforslaget om en nærskipsfartstrategi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår. I ett av vedtakene viser de til tidligere vedtak om tilskuddsordning, og ber stortinget følge opp Regjeringen. Norsk Havneforening har deltatt i høringen, og direktør Arnt-Einar Litsheim er svært positiv til innstillingen.

– Nå er vi nok et steg nærmere tilskuddsordning for å stimulere godset til å velge sjøveien, sier Litsheim. - Dette har vi jobbet for lenge, og viser at man holde fokuset oppe over tid for å gjennomslag.  

Transportkomitéen fremmer følgende vedtak for Stortinget: 

I

Stortinget ber regjeringen legge frem en nærskipsfartsstrategi med tiltak for å styrke nærskipfartens rammevilkår.

II

Stortinget ber regjeringen sette et mål om at minimum 30 prosent av transportarbeidet på vei, på strekninger over 300 km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030, og at dette målet skal være 50 prosent innen 2050.

III

Stortinget viser til tidligere vedtak om tilskuddsordning for å stimulere gods til å velge sjøveien. Stortinget ber regjeringen i budsjettet for 2017 om å komme med konkrete forslag som vil stimulere flere vareeiere til å velge sjøveien. 

IIII

Stortinget ber regjeringen i Nasjonal transportplan ha en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkt, og se investeringer i farled, havn og vei- og banesystem i sammenheng. 

Les hele innstillingen her. ​