Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

- Vi er fornøyd med at det har kommet på plass en insentivordning

Oct. 27 2016
Dette sa styremedlem Søren Falch Zapffe da Norsk Havneforening denne uken deltok i Stortingets Transportkomites høring om Statsbudsjettet 2017. - Men rammen bør økes, og den bør innrettes mot vareeier, fortsatte han.

​Regjeringens budsjett for 2017 ble presentert i starten av oktober, og det er nå under behandling på Stortinget. Insentivordningen var en av tre saker foreningen brukte de fem tildelte minuttene på under høringen. 

Insentivordningen for godsoverføring slik den er skissert i budsjettforslaget, er innrettet mot rederier, og den har en ramme på 30 millioner kroner. Som Statsstøtte må denne ordningen notifiseres i ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan) og denne prosessen er allerede i gang. Foreningen påpekte at siden insentivordningen beskrives som en forsøksordning bør det være mulig å gjøre endringer underveis, etter hvert som man får erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Rammen for posten foreslås til 30 millioner kroner, noe foreningen mente burde økes. - Det burde det være rom for når man med dette budsjettforslaget kun oppnår 35 % oppfølgning av NTP på godsoverføringstiltak i inneværende periode, sa Falch Zapffe. 

Den andre saken foreningen omtalte under høringen var tilskuddet for havnesamarbeid. Budsjettforslaget inneholder en viderføring av tilskuddet på 10,3 millioner kroner i 2017. Foreningen er fornøyd med at tilskuddsordningen, som ble introdusert i 2015, fortsettes. En utfordring for havner som slår seg sammen er imidlertid reglene om dokumentavgift, noe foreningen påpekte til transportkomiteen. - Havner som slår seg sammen og overfører eiendommene til det nye selskapet må betale mange ganger det de får i støtte gjennom dokumentavgiften. For å unngå lovendring bør posten økes, slik at støtten også kan dekke denne avgiften, sa Falch Zapffe. 

Den siste saken foreningen tok opp var kystverkets sektoravgifter. Regjeringen foreslår å kutte losavgiftene med 15 millioner og videreføre reduksjonen i losberedskapsavgiften på 86 millioner kroner. Samtidig ser de totale sektoravgiftene ut til å øke med 40 millioner. - Reduksjonen i losavgiftene er bra, men samtidig ser det ut til at sikkerhetsavgiften økes betydelig, sa Falch Zapffe. - Sikkerhetsavgiften skal finansiere fire av de fem sjøtrafikksentralene. Vi vil ta til orde for at staten tar ansvar for drift av disse som et ledd i avgiftsharmonisering mellom transportformene.

Foreningen sendte et brev til transportkomiteen i forbindelse med høringen. Det kan lastes ned her.  ​

Se her for Regjeringens budsjettforslag.