Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Forenkling av statsstøtteregelverket

Oct. 27 2016
Endringer i EUs statsstøtteregelverk er på høring. En forenkling av regelverket kan gjøre det enklere for staten å investere i havner.

I henhold til EUs Statsstøtteregelverk, som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, må statsstøtte notifiseres til og godkjennes av EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA. Støtte som omfattes av det alminnelige gruppeunntaket behøver likevel ikke notifiseres. EU gjennomfører nå den andre høringsrunden om å ta inn støtte til flyplasser og havner i gruppeunntaket.

Det nye regelverket innebærer at man ikke skal notifisere ESA om statsstøtte for investeringer under 5 millioner euro for maritime havner.

Endringer i dette regelverket krever to høringsrunder, og den første ble gjennomført i vår. Målet er at regelverket skal tre i kraft i første kvartal 2017. For Norge er det EFTAs overvåkningsorgan ESA som kontrollerer statsstøtte, på samme måte som Kommisjonen gjør for EUs medlemsland. Dersom forslaget blir vedtatt, gir dette større muligheter for å gi offentlig støtte til havner.

Høringen er åpen, og vi oppfordrer havner som ønsker det å svare på den. Mer informasjon finnes her. Høringsfristen er 8. desember 2016. 

Tema:  EU , høringer