Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Forenkling av statsstøtteregelverket

Oct. 27 2016
Endringer i EUs statsstøtteregelverk er på høring. En forenkling av regelverket kan gjøre det enklere for staten å investere i havner.

I henhold til EUs Statsstøtteregelverk, som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, må statsstøtte notifiseres til og godkjennes av EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA. Støtte som omfattes av det alminnelige gruppeunntaket behøver likevel ikke notifiseres. EU gjennomfører nå den andre høringsrunden om å ta inn støtte til flyplasser og havner i gruppeunntaket.

Det nye regelverket innebærer at man ikke skal notifisere ESA om statsstøtte for investeringer under 5 millioner euro for maritime havner.

Endringer i dette regelverket krever to høringsrunder, og den første ble gjennomført i vår. Målet er at regelverket skal tre i kraft i første kvartal 2017. For Norge er det EFTAs overvåkningsorgan ESA som kontrollerer statsstøtte, på samme måte som Kommisjonen gjør for EUs medlemsland. Dersom forslaget blir vedtatt, gir dette større muligheter for å gi offentlig støtte til havner.

Høringen er åpen, og vi oppfordrer havner som ønsker det å svare på den. Mer informasjon finnes her. Høringsfristen er 8. desember 2016. 

Tema:  EU , høringer