Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

IMO sier ja til verdensomspennende svovelrestriksjoner fra 2020

Oct. 30 2016
IMO Kommiteen Marine Environment Protection Committee (MEPC) møttes nylig for blant annet å diskutere internasjonale regler om begrensning av svovelutslipp fra sjøtransporten. Det store spørsmålet var om kommiteen ville opprettholde løpet med verdensomspennende svovelrestriksjoner på 0,5 % fra 2020. De diskuterte også klimagassutslipp i internasjonalt farvann.

IMO godkjente et forslag fra Nordsjølandene og Østersjølandene om å etablere de strengeste NOx-kravene i Nordsjøen og Østersjøen. Skip som bygges etter 2021 og skal seile i disse sjøområdene må oppfylle de strengeste NOx kravene. Bruk av LNG som drivstoff eller installasjon av en katalysator er to eksempler på hvordan disse strenge kravene kan oppnås.

IMO tok også en svært viktig beslutning om at det globale svovelkravet skjerpes kraftig inn fra 3,5 % svovel til maks på 0,5 % i 2020.

Klima stod også på agendaen

MEPC besluttet også å innføre påbud for skip om å måle og rapportere drivstoff forbruk gjennom MARPOL Annex VI reglement. I forslaget som diskuteres, skal skip med 5000 bruttotonnasje og høyere registrere hvor mye av hver type drivstoff som forbrukes, i tillegg til en rekke annen spesifisert data som skal indikere transportarbeid. Den samlede informasjonen vil bli rapportert til flaggstaten årlig. Informasjonen vil så bli overført til IMO, som igjen vil rapportere årlig til MEPC. 

Ifølge IMO er det kun innen shipping at det finnes energieffektiviseringstiltak som er rettslig bindende i en hel global industri. Det skjedde i 2013, når IMO innførte EEDI - energy efficiency design index. Det er krav til energieffektivitet ved nybygg, og operasjonelle enregieffektivitetsmål for eksisterende skip som ble påbudt i 2013. 

Dette kan ansees som et skritt på veien mot ytterligere tiltak for å innføre begrensninger på klimagassutslipp i internasjonalt farvann. Komiteen diskuterte også et veikart for en omfattende strategi for reduksjon av klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. Målet er at en slik strategi kan fastsettes våren 2018. 

Se mer på Regjeringen.no.  ​