Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

IMO sier ja til verdensomspennende svovelrestriksjoner fra 2020

Oct. 30 2016
IMO Kommiteen Marine Environment Protection Committee (MEPC) møttes nylig for blant annet å diskutere internasjonale regler om begrensning av svovelutslipp fra sjøtransporten. Det store spørsmålet var om kommiteen ville opprettholde løpet med verdensomspennende svovelrestriksjoner på 0,5 % fra 2020. De diskuterte også klimagassutslipp i internasjonalt farvann.

IMO godkjente et forslag fra Nordsjølandene og Østersjølandene om å etablere de strengeste NOx-kravene i Nordsjøen og Østersjøen. Skip som bygges etter 2021 og skal seile i disse sjøområdene må oppfylle de strengeste NOx kravene. Bruk av LNG som drivstoff eller installasjon av en katalysator er to eksempler på hvordan disse strenge kravene kan oppnås.

IMO tok også en svært viktig beslutning om at det globale svovelkravet skjerpes kraftig inn fra 3,5 % svovel til maks på 0,5 % i 2020.

Klima stod også på agendaen

MEPC besluttet også å innføre påbud for skip om å måle og rapportere drivstoff forbruk gjennom MARPOL Annex VI reglement. I forslaget som diskuteres, skal skip med 5000 bruttotonnasje og høyere registrere hvor mye av hver type drivstoff som forbrukes, i tillegg til en rekke annen spesifisert data som skal indikere transportarbeid. Den samlede informasjonen vil bli rapportert til flaggstaten årlig. Informasjonen vil så bli overført til IMO, som igjen vil rapportere årlig til MEPC. 

Ifølge IMO er det kun innen shipping at det finnes energieffektiviseringstiltak som er rettslig bindende i en hel global industri. Det skjedde i 2013, når IMO innførte EEDI - energy efficiency design index. Det er krav til energieffektivitet ved nybygg, og operasjonelle enregieffektivitetsmål for eksisterende skip som ble påbudt i 2013. 

Dette kan ansees som et skritt på veien mot ytterligere tiltak for å innføre begrensninger på klimagassutslipp i internasjonalt farvann. Komiteen diskuterte også et veikart for en omfattende strategi for reduksjon av klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. Målet er at en slik strategi kan fastsettes våren 2018. 

Se mer på Regjeringen.no.  ​